Sa oled siin

Siseminister Pevkur: riikidel on õigus ebaseaduslikult riigis viibivad põgenikud välja saata

17. juuni 2015 - 11:58

Eile õhtul Luksemburgis lõppenud Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel arutati lisaks Euroopa Rändeagendale ka sellega kaasuvat ebaseaduslikult riikides viibivate põgenike väljasaatmise ja tagasipöördumise teemat.

Pevkuri sõnul on Euroopa Liidul palju teha selleks, et ebaseadusliku rände numbreid vähendada. "Üheks senini kehvalt kasutatud võimaluseks on ebaseaduslikult riigis viibivate isikute riigist väljasaatmine kodukohariiki. Euroopa Liidu õiguse kohaselt tuleb igale ebaseaduslikult riigis viibivale kolmanda riigi kodanikule teha lahkumisettekirjutus ning tagada tema tagasipöördumine," märkis Pevkur.

Siseminister täiendas, et lahkumisettekirjutuste täitmise protsent on liikmesriigiti erinev, sõltudes eelkõige tagasisaadetava välismaalase ja päritoluriigi koostöötahtest. "Eesti on senini tagasisaatmisega hästi toime tulnud. Kui keskmiselt suudetakse Euroopa Liidus välja saata vaid 39,2% välismaalastest, siis Eesti puhul oli aastal 2014 lahkumisettekirjutuste täitmise protsent 94,’’ ütles Pevkur ja lisas, et ebaseaduslikult riiki tulevate isikute kiire tagasisaatmine annab signaali nii paremat elu otsivatele majanduspõgenikele kui inimsmugeldajatele, et ebaseaduslikult riiki sisenemisel ootab isikut koduriiki tagasisaatmine.

Samas nentis siseminister, et on üsna koormav kindlaks teha, kas välismaalane, kellele võimaldati vabatahtlikult riigist lahkuda, oma ettekirjutuse täitis või sisenes ebaseaduslikult mõnda teise liikmesriiki. „Tõkestamaks liikmesriikide vahelist ebaseaduslikku läbirännet ning kiirendada tagasisaatmise protsessi, on Eesti teinud ettepaneku kanda lahkumisettekirjutuse andmed Schengeni infosüsteemi. See annaks teisele liikmesriigile aluse lahkumiskohustuse sundtäitmiseks juhul, kui vabatahtliku lahkumise tähtaeg on möödas ja isik pole mõjuva põhjuseta Schengeni alalt lahkunud. Vastavasisuline Eesti ettepanek on leidnud heakskiitu juba näiteks smugeldamise vastases tegevuskavas,’’ lausus Hanno Pevkur.

Lõpetuseks lausus siseminister, et Eesti toetab ka Frontexi rolli tugevdamist ning ühisoperatsioonide läbiviimist Vahemerel. „Vahemere olukorra lahendamine vajab koordineeritud tegevust. Eesti on oma võimalustest lähtuvalt panustanud Frontexi ühisoperatsioonide tugevdamisse ning on valmis jätkama toetamist tehnika ja inimressursi lähetamisega surve all olevatesse riikidesse,’’ ütles Pevkur.

Valdkond: