Sa oled siin

Siseminister Pevkur: Kohustuslikud kvoodid pole lahendus, aga oleme valmis otsima kompromissi

27. mai 2015 - 15:21
Siseminister Pevkur: Kohustuslikud kvoodid pole lahendus, aga oleme valmis otsima kompromissi
Siseminister Pevkur: Kohustuslikud kvoodid pole lahendus, aga oleme valmis otsima kompromissi

Kommenteerides tänast Euroopa Komisjoni ettepanekut põgenike ümberpaigutamiseks liikmesriikide vahel, rõhutas siseminister Hanno Pevkur, et Eesti mõistab solidaarsuspõhimõtet ja toetab vajadust lahendada pagulaste kriis Vahemere riikides, kuid ei toeta kohustuslikke kvoote pagulaste ümberasustamisel ja -paigutamisel. Samas on Eesti valmis otsima kompromissi pagulaste vabatahtlikuks vastuvõtmiseks.

„Arvestades Vahemere kriisi ulatust ja mõju kogu Euroopa Liidule, ei ole küsimus selles, kas aidata, vaid selles, kuidas ja millises mahus. Eesti on valmis Euroopa Komisjoniga otsima tasakaalustatud kompromissi pagulaste vabatahtlikuks vastuvõtmiseks. Lahenduse otsimisel tuleb arvestada riikide hetkevõimekust ning -võimalusi pagulaste vastuvõtmiseks. Tundub mõistlik, et protsessi jätkamiseks lepitakse liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni poolt kokku konkreetsed kahepoolsed tegevused ja arutatakse läbi nii eri riikide suutlikkus kui ajakava pagulaste vastuvõtmiseks,“ märkis Pevkur.

Kommenteerides komisjoni poolt väljakäidud kvooti, ütles Pevkur, et Eesti ei saa kahjuks nõustuda Euroopa Komisjoni poolse lähenemisega. „Pagulaste ümberpaigutamise kvoodi arvutamisel ütleb Euroopa Komisjon, et võti on Eesti jaoks 1,85. Arvestades, et Eesti moodustab Euroopa Liidu rahvaarvust umbes 0,26 protsenti ja SKP-st 0,14 protsenti, on komisjoni ettepanek umbes 10 korda suurem ja meie hinnangul ebaproportsionaalne. Aga kui komisjon on valmis arvestama eelmisel ja sel aastal oluliselt kasvanud asüülitaotlejate arvu Eestis, samuti Eesti hetke võimalusi, vajalikke ettevalmistusi kohalikes omavalitsustes majutuskohtade osas ning muid tegevusi, on Eesti kindlasti valmis liikuma konstruktiivselt edasi, leidmaks rändekriisile lahendusi,’’ lausus Pevkur.

Tänane ettepanek 40 000 inimese ümberpaigutamiseks Kreekast ja Itaaliast on jätk Brüsseli üle-eelmisel nädalal teatavaks tehtud plaanile asustada kolmandatest riikidest ümber 20 000 põgenikku, milles Eesti osaleks ettepaneku kohaselt 326 abivajaja vastuvõtmisega.

Eestis on tänaseks kokku saanud rahvusvahelise kaitse 108 isikut. 2015. aastal on Eestile esitatud 90 varjupaigataotlust, kellest ligi pooled on Ukrainast.

Valitsus kujundab oma seisukoha eeldatavalt 11. juuni istungil, millele järgneb 12. juunil Riigikogu komisjonide ühisistung Eesti seisukohtade heakskiitmiseks. 16. juunil toimub Brüsselis Justiits- ja siseküsimuste nõukogu, kus arutatakse ministrite osavõtul liikmesriikide seisukohti pagulaste vastuvõtmise osas.
25. – 26. juunini toimub samal teemal Euroopa Liidu Ülemkogu, kus osaleb ka Eesti peaminister Taavi Rõivas.

Valdkond: