Sa oled siin

Siseminister Pevkur: Euroopa Liidu välispiirid vajavad suuremat kaitset

7. veebruar 2015 - 18:48
Pilt kohtumisest Tartu Ülikooli Senati saalis
Pilt kohtumisest Tartu Ülikooli Senati saalis

Täna Tartus toimunud Schengeni ruumi idasuuna maismaapiiri omavate riikide siseministrite ja siseministeeriumite ning Euroopa Liidu IT-agentuuri esindajate kohtumisel võeti vastu ühisavaldus välismaismaapiiride rahastamise vajalikkusest.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul soovitakse ühisavalduses juhtida tähelepanu vajadusele suunata sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi (ISF-Borders) määruse vaheülevaatuse ajal suuremal hulgal raha välismaismaapiiride toetuseks. „Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi määruse koostamise ajal oli julgeoleku olukord Euroopas teistsugune ja oht liikmesriikide maismaapiiridele väiksem. Pingeline olukord Ukrainas ning terrorirünnakud Euroopas vajavad kõigi Euroopa Liidu piiririikide tõhusaid ja koordineeritud vastumeetmeid. Meie eesmärk täna on edastada sõnum, et Euroopa Komisjon peaks kaaluma soovituslikku summade jaotuse korrigeerimist’’ lausus Pevkur.

„ISF-Borders vahehindamise käigus kuulub jaotamisele 128 miljonit eurot, millele lisanduvad liikmesriikide programmidelt või muudelt tegevustelt üle jäänud summad. Kogu raha jaguneb vastavaid piiritüüpe omavate liikmesriikide vahel välismere- ja välismaismaapiiride puhul vastavalt välispiirilõikude pikkusele,’’ selgitab Pevkur.
 
„Hästi kaitstud ja tugev välispiir on Euroopa Liidu jaoks lähiaja võtmeküsimuseks. Euroopa peab mõtlema ka uutele võimalustele, mida arendada terrorismivastaseks võitluseks. Ma pean oluliseks lennureisijate broneeringuinfosüsteemi (PNR) tõhusat rakendamist, lisaks on vaja aktiivselt tegeleda e-piiride mehhanismide kiirema kasutuselevõtmisega,’’ lisas siseminister.
 
Vastuvõetud ühisavaldust tutvustab minister Pevkur neljapäeval, 29. jaanuaril, Riias toimuval Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel.