Sa oled siin

Siseminister Kristian Jaani: mõistlik on kokku leppida kuritegudes, mille sooritaja ei saa mitte kunagi õigust relva kanda

1. oktoober 2021 - 10:21

Siseminister Kristian Jaani saatis kooskõlastusringile relvaseaduse muudatuste eelnõu, mille eesmärk on tõhustada relvaloa saamisele eelnevaid kontrollitoiminguid. Eelnõu näeb ette relvaloa taotlemisel terviseandmete salastamise keelu aga ka kuritegude loetelu lisamise seadusesse, mis välistaks relvaloa saamise sõltumata karistuse kehtimise ajast.

„Põhimõtteliselt räägime teatud kuritegude puhul eluaegsest relvaloa keelust, mis on arvestades praktikas ettetulnud traagilisi sündmusi mõistlik ja vajalik,“ ütles siseminister. Jaani lisas, et relvaseaduses soovitakse täpsustada relvaloa andmisest keeldumise aluseid ja muuta sellega relvaloa taotluse protsess selgemaks ja efektiivsemaks. „Eelnõu eesmärk on anda relvaloa andmise protsessis tervise ja sobilikkuse kontrolli tegijatele rohkem infot, mille pinnalt oma otsuseid teha. „Perearst, kes annab välja kuni viis aastat kehtiva tervisetõendi ja kinnitab sellega ühtlasi, et inimene on relvakandmiseks vaimselt ja füüsiliselt sobivas vormis, peab oma otsuse tegemiseks pääsema ligi kõigile inimese terviseandmetele. Kuna aga tervise osas garantiisid ei ole, on mõistlik anda arstidele ka õigus tervisetõendi kehtetuks tunnistamiseks, kui inimese tervislik seisund peaks vahepeal drastiliselt muutuma,“ lisas Jaani. 

„Eelnõu järgi tuuakse relvaseaduses eraldi välja perearsti kohustus keelduda relvaloa taotlejale tervisetõendi väljastamisest, kui tervisetõendi taotleja on jätnud tervisekontrolli tegemiseks olulist tähtsust omada võiva asjaolu avaldamata, sh kui taotleja piirab juurdepääsu oma tervise infosüsteemis olevatele terviseandmetele. Lisaks ei tohi relvaloa omanik muuta tervise infosüsteemis arstidele nähtamatuks relvaloa taotlemiseks väljastatud tervisetõendit. Viimane muutub tähtsaks juhul, kui inimene hakkab käima näiteks alkoholiravil või psühhiaatri juures, kes saaks siis vajadusel relvaloa aluseks oleva tervisetõendi kehtetuks tunnistada. See tooks omakorda kaasa relvaloa kehtetuks tunnistamise ja relva politseisse hoiule võtmise, et vältida vaimse tervise halvenemisel relva lubamatul viisil kasutamist,“ selgitas minister. 

„Eelnõuga soovime parandada lisaks veel mitmeid tehnilist laadi relva taotlemist, käsitlemist ja kandmist reguleerivaid aspekte, alates Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisest infovahetusest relvaloa väljastamistest keeldumistest kuni jahimeestele ja laskesportlastele antava erandini helisummuti püssil hoiustamise ja edasitoimetamise õiguse osas,“ nentis Jaani.

Eelnõu lisati eelnõude infosüsteemi EIS tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Siseministeerium töötab esitatud ettepanekud läbi, kohtub vajadusel märkusi teinud osapooltega ning saadab eelnõu seejärel Vabariigi Valitsusele arutamiseks. Eelnõu Riigikokku jõudmise orienteeruv aeg on uue aasta alguses.