Sa oled siin

Siseminister Jaani: Euroopa Liit peab Afganistani kriisi lahendama regioonis kohapeal

31. august 2021 - 17:44

Täna, 31. augustil osales siseminister Kristian Jaani Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu (JHA) erakorralisel kohtumisel Brüsselis. Kohtumise fookuses oli Afganistani olukord ning selle võimalik mõju rändevoogudele ja julgeolekule. Nõukogu võtab kohtumise lõpus vastu  ministrite ühisavalduse, milles lepitakse kokku edasised tegevused Afganistani suunal.
„Euroopa Liit peab suurendama tuge kolmandatele riikidele, eriti Afganistani naaberriikidele, et võimaldada Afganistani inimestele jätkusuutlikud ja kaitstud elamistingimused sarnase kultuuriga riikides. EL teeb igakülgset koostööd strateegiliselt oluliste riikidega, et vältida ebaseaduslikku sisserännet ja inimkaubandust,“ tõi siseminister Jaani välja ühe tähtsa punkti avalduse tekstist.
Siseminister rõhutas oma sõnavõtus vajadust Euroopa Liidu tasandil ühiselt ka hübriidrünnakutele reageerida. „Mõistame teravalt hukka migrantide poliitilistel põhjustel ärakasutamise, mida Valgevene on teinud alates juunist. Tegemist on aga jätkuva nähtusega, mistõttu ei saa me välistada võimalust, et autoritaarsed riigid kasutavad ka Afganistani olukorda enda huvides ära. Seetõttu toetame Leedu ettepanekut kohandada Euroopa Liidu õigusraamistikku viisil, mis aitaks meil hübriidrünnakuid ennetada ning vajadusel kiiresti ja jõuliselt reageerida,“ ütles Jaani. 
Siseminister Jaani tänas oma sõnavõtus Euroopa Liidu institutsioone ja partnerriike abi eest kaitset vajavate afgaanide transportimisel ja rõhutas, et Euroopa Liit peab ühiselt seisma vastu terrorismiohule kasutades selleks kõiki diplomaatilisi kanaleid. „Arvestades Kabulis eelmisel nädalal toimunud terrorirünnakuid, peame koos rahvusvaheliste partneritega tegema kõik, et Afganistanist ei saaks terrorismi kasvulava. Lisaks tuleb teha tihedat koostööd ja vahetada infot nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliste partneritega, et takistada islamiäärmuslaste sisenemist Euroopa Liitu,“ nentis Jaani. Minister rõhutas ka afgaanide heaolu eest seismise vajadust ning humanitaarabi andmist läbi rahvusvaheliste organisatsioonide.
Muuhulgas kordas minister Euroopa Liidu välispiiri tugevdamise vajadust. „Peame oluliseks, et liikmesriigid lepiksid kokku Euroopa Liidu välispiiri kaitse- ja jälgimisvõimekusele seatavates miinimumnõuetes. Leedus toimuvale mõeldes toetame rahastuspõhimõtete muutmist, et võimaldada liidu toel ka välispiiri füüsilise taristu väljaehitamise rahastamist,“ ütles Jaani.