Sa oled siin

Siseminister: eneseisolatsiooninõudeid rikkunud ukrainlased ja nende tööandjad peavad rikkumiste eest vastutama

3. august 2020 - 16:29

30. juulil korraldasid Politsei- ja Piirivalveamet ning Terviseamet ühiskontrolli, mille tulemusel selgus, et 21. juulil erilennukiga Eestisse saabunud ukrainlased rikkusid 46-l korral riiki sisenemise tingimusi.

Ukrainlaste Eestisse saabumise tingimuseks oli, et tööandja on kohustatud korraldama nende eneseisolatsiooni. Tööandjad pidid tagama nii eneseisolatsioonist kinnipidamise, sh ka mitte töötamise. 31. juulil Politsei- ja Piirivalveameti ettepanekul tehtud PPA ja Terviseameti ühiskontrolli tulemusel selgus, et eneseisolatsiooni reegleid on erineval moel rikutud 46-l korral, sh on põhjendatud kahtlustus, et 17 inimest eneseisolatsiooni ajal ka töötas.

„See on nii tööandja kui töötaja vastutus, et seatud tingimustest kinni peetaks. On äärmiselt kahetsusväärne, et tööandjad on suhtunud endale võetud kohustustesse kergekäeliselt. Ühelt poolt on nad rikkunud reegleid, kuid teiselt poolt on tegu kogu meie ühiskonna vastu suunatud hoolimatu suhtumisega. Osade tööandjate ja välistöötajate käitumine on seda vastutustundetum, et see võib kaasa tuua nende valdkonnaga üldse mitte seotud ettevõtjatele ja kogu rahvale suuri kahjusid, kui peaksime hakkama jälle piiranguid kehtestama,“ märkis siseminister Mart Helme. „COVID19 viirus on taas pead tõstmas ning me peame tegema kõik, et vähendada võimalusi selle edasikandmiseks.“

Tuleb meenutada, et eneseisolatsiooni reeglite rikkumise puhul saab rikkujad vastutusele võtta. „Eestisse saabunud välismaalase suhtes on Politsei- ja Piirivalveametil võimalik eneseisolatsiooni nõuete rikkumise ja eneseisolatsiooni ajal töötamise võimaldamise eest rakendada erinevaid sanktsioneerivaid meetmeid. Rahva tervise ohu tõttu on võimalik lõpetada välismaalase Eestis viibimine, mille tulemusel on tal kohustus pöörduda tagasi kodumaale, karistada tööandjat rahatrahviga kuni 32 000 eurot või algatada kriminaalmenetlus nakkushaiguse leviku ohu ja nakkushaiguse leviku põhjustamise eest. Riik ei tolereeri selliseid rikkumisi ja vastutustundetut käitumist,“ ütles Mart Helme. PPA on selles osas tegevusi alustanud.

Eesti elanike ja Eestisse saabuvate välismaalaste suhtes on Terviseametil võimalik eneseisolatsiooni nõuete rikkumise eest määrata sunniraha kuni 9600 eurot kohustuse nõuetekohaselt mittetäitmise eest ja algatada väärteomenetlus karantiininõuete rikkumise eest. „Ootan, et Terviseamet astuks siin jõulisi samme,“  sõnas siseminister.

21. juulil saabus erilennukiga Eestisse 145 ukrainlast, kellel oli kohustus olla 14 päeva pärast saabumist oma elukohas eneseisolatsioonis, mille peab korraldama tööandja.
 

News category: