Sa oled siin

Siseministeeriumis valmis Siseturvalisuse arengukava 2015-2020

7. veebruar 2015 - 19:11
Illustreeriv foto (Foto: Sisekaitseakadeemia)
Illustreeriv foto (Foto: Sisekaitseakadeemia)

Valitsus arutab homsel istungil siseministeeriumi eestvedamisel valminud Siseturvalisuse arengukava 2015–2020, mis koondab senisest terviklikumalt siseturvalisuse poliitika kujundamise ja elluviimisega seotud teemasid ning kutsub erinevad valitsemisalad ning era- ja kolmanda sektori asutused omavahel tihedamale koostööle.

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüdi sõnul on arengukava suurim väljakutse kinnistada hoiakuid ja käitumist, mis aitaksid õnnetusi ära hoida ning tõsta inimeste teadlikkust sellest, et igaüks meist saab omalt poolt palju ära teha, et tema enda ja tema lähedaste elu oleks turvalisem.
 
„Laialt levinud arvamus on, et turvalisuse tagamine on eeskätt korrakaitsjate ja päästjate ülesanne, kuid tuleb meeles pidada, et abijõud sekkuvad siis, kui õnnetus on juba toimunud ja kahju inimeste elule, varale või loodusele juba sündinud. Kõigi inimeste võimuses on käituda nii, et õnnetusi toimuks võimalikult vähe," rääkis Küüt.
 
Suurimad arengukava väljakutsed ongi luua ühelt poolt paremad eeldused siseturvalisuse teenuste sihipäraseks arendamiseks, näiteks reageerimisvõimekuse kindlustamine ja tugevdamine, ning teiselt poolt suurendada elanike teadlikkust ning kinnistada hoiakuid ja käitumist, mis aitaksid vähendada vajadust tegeleda õnnetuste tagajärgedega ning kujundada ohutut elukeskkonda.
 
Arengukava elluviimiseks on plaanis välja töötada kogukonnakeskse lähenemise mudel, mis aitab ühiselt turvalist elukeskkonda tagada. „Alati ei ole reageeriva võimekuse suurendamine tingimata ka otstarbekas, sest inimeste teadlikkus ja oskus ohtusid vältida vähendab oluliselt reageeriva võimekuse vajadust. See ressurss on Eestis suures osas veel kasutamata,’’ leidis Küüt.

Arengukava koostamisel käis koos kaheksa töörühma, kuhu kuulusid erinevate organisatsioonide esindajad ja valdkondlikud eksperdid. Lisaks toimusid arutelud kõigis maakondades ning strateegiale pühendatud konverents ja arutelupäevad.

Siseturvalisuse arengukava elluviimist koordineerib Siseministeerium ning selles osalevad paljud teised avaliku-, era- ja kolmanda sektori asutused.

Arengukava jõustub, kui vabariigi valitsus selle heaks kiidab.

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.