Sa oled siin

Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleriks saab Raivo Küüt

12. november 2019 - 14:28
Raivo Küüt

Rahvastikuminister otsustas täna Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleri ametisse nimetada Raivo Küüdi.

Rahvastikuministri Riina Solmani sõnul on Raivo Küüt tippspetsialist, kelle varasem töökogemus erinevatelt juhtivatelt ametitelt on heaks eelduseks rahvastiku- ja perepoliitika ning kodanikuühiskonna arendamisel, mis kuuluvad Siseministeeriumi ja laiemalt riigi prioriteetse valdkondade hulka. „Mul on väga hea meel, et just Raivo Küüt, kes on kogu oma teenistusaja jooksul tegelenud inimesi ja inimlikkust puudutavate küsimustega ning seda ka keerulistes valdkondades, saab oma teadmisi edaspidi rakendada rahvastikupoliitika kujundamises. See on oluline eeldus antud asekantsleri valdkonna ülesannete edukaks täitmiseks,“ ütles Solman.

„On oluline, et Eesti oleks peresõbralik riik, kus lapsed on õnnelikud, inimesed soovivad hea meelega ennast teostada, lapsi saada ja neid kasvatada ning väärikalt vananeda. Ühtlasi on peresõbralik riik ka turvaline riik,“ kommenteeris Küüt oma soovi nimetatud asekantsleri kohale kandideerida. „Tuleb igakülgselt ja rõhutatult suurendada inimeste endi rolli turvalise ja peresõbraliku elukeskkonna loomisel nii suurema isikliku vastutuse kui tegutsemise kaudu ning soodustada ja tunnustada vastutustundlikku tegutsemist,“ märkis Küüt.

Raivo Küüt on alates 2013. aasta kevadest töötanud Siseministeeriumis nii nõuniku kui ka sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantslerina. Samuti töötab ta Sisekaitseakadeemias õppejõuna. Aastatel 2010–2013 oli Küüt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, enne seda töötas ta erinevatel ametikohtadel Politseiametis.

Antud ametikohal juhib ja koordineerib asekantsler Siseministeeriumis ning selle valitsemisalas rahvastiku- ja perepoliitika, kodanikuühiskonna-, usuasjade-, perekonnasündmuste- ning rahvastiku toimingute valdkonda. Asekantsleri olulisemateks eesseisvateks väljakutseteks saavad olema kodanikuühiskonna arengukava 2015–2020 elluviimine ja kodanikuühiskonna programmi 2030 loomine, rahvastiku toimingute valdkonna korraldamine ning sealhulgas elukoha registreerimise lihtsustamine läbi osalise automatiseerimise, rahvastiku toimingute alase andmevahetuse laiendamine Soomega, strateegiate väljatöötamine Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide saavutamiseks, globaalse Eesti programmi väljatöötamine, rahvuskaaslaste programmi 2014–2020 elluviimine ning sündimust toetava perepoliitika pikaajalise visiooni loomine.

Küüt alustab tööd rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleri ametis 1. jaanuaril 2020.