Sa oled siin

Siseministeeriumi partnerina ennetusprogrammi elluviimiseks jätkab MTÜ SPIN

16. juuli 2020 - 9:22

Siseministeeriumi konkursi tulemusena jätkab noortele arenguvõimaluste pakkumist SPIN-programmi abil MTÜ SPIN.

Siseminister Mart Helme sõnul on väga oluline, et programmi viivad ellu inimesed, kes on südamega asja juures. „Nende tegevus aitab luua noortele võimalusi ennast teostada, arendada, sportida ja vaba aega veeta,“ märkis Helme. „Seega on mul hea meel, et koostöö MTÜ SPINiga jätkub, sest nad on ennast tõestanud usaldusväärse partnerina, kes on jäägitult pühendunud noortega tegelemisele,“ ütles siseminister.

Rahvastikuminister Riina Solman rõhutas kogemuste olulisust öeldes, et MTÜ SPIN on näidanud end usaldusväärse ja tulemustele orienteeritud koostööpartnerina, kes teeb noortega head tööd. „Selleks, et kujundada noortes aktiivseid eluhoiakuid, on vaja nendega süsteemselt tegeleda ning neile erinevaid eneseteostusvõimalusi pakkuda. Vaja on konkreetseid tegevusi, mida MTÜ SPIN ka edukalt pakub,“ lisas Solman.

MTÜ SPIN tegevjuht Keit Fomotškin tänas Siseministeeriumit usalduse eest ja rõhutas koostöö olulisust. „SPIN on saavutanud noorte toetamisel suurepäraseid tulemusi üksnes tänu sadade inimeste ja organisatsioonide ühisele pingutusele. Rõõm on näha, et sel tööl on olnud teaduslikult tõestatud mõju – SPIN-programmis osalejatel paranevad erinevalt vanuselisele trendile järjepidevalt nii koolikohustuse täitmine, õppeedukus kui ka käitumine ning enesekontroll,“ märkis Fomotškin.

Koostööpartner jätkab seniste tegevuste elluviimist 2023. aasta lõpuni. Lisaks sellele tuleb koostööpartneril ette valmistada laienemine uutesse maakondadesse, hinnata tegevuste mõju, töötada välja ja viia läbi koolitusprogramm täiendavatele noorte valdkonna töötajatele.
Partneril peab olema välja töötatud programm arendavatest kogukondlikest vaba aja tegevustest, et aidata ennetada ja vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust ja tööturuprobleeme ning toetada aktiivsete eluhoiakute kujunemist.

Kogukondliku ennetusprogrammi eesmärk on luua kogukonnas noortele uusi eneseteostusvõimalusi ning toetada jalgpallitreeningute ja edendavate töötubade kaudu nende arengut. Programmiga on loodud noortele võimalus sisustada oma vaba aega, osaleda sporditegevuses ning omandada eluks vajalikke oskusi.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest ja projekti toetuse kogumäär aastatel 2020–2023 on 1 924 900 eurot.

Valdkond: 
News category: