Sa oled siin

Siseministeerium uurib Eesti elanike infovajadusi kriiside ajal ja eel

7. jaanuar 2021 - 17:16

Siseministeeriumi tellimusel valmib rakendusuuring, mille ülesandeks on välja selgitada Eesti elanike infootsimise ja -kasutamise praktikad nii hädaolukorra eel kui ajal.

Uuringu käigus kaardistatakse keskse riski- ja kriisikommunikatsiooni teavitusplatvormi olevalmis.ee ja nutirakenduse „Ole valmis!“ sihtrühmade infovajadused, et edasisi arendusvajadusi paremini planeerida ning intervjueeritakse nii Eesti elanikke kui ka era- ja kolmanda sektori organisatsioonide esindajaid. Rakendusuuringu läbiviija esitab lisaks andmete analüüsile tuginevad ettepanekud ja praktilised lahendused, milline võiks olla kasutajate eelistusi ja käitumismustreid arvestava veebilehekülje olevalmis.ee ning nutirakenduse „Ole valmis!“ sisu ja ülesehitus.

Uuringu tulemusi on oodata 2021. a septembriks. Rakendusuuringu läbiviija selgitati välja riigihanke korras ning parimaks pakkujaks osutusid ühispakkujad AS Civitta Eesti ja OÜ Velvet DP. Uuringu kogumaksumus on ligi 100 tuhat eurot ning seda kaasrahastab 95% ulatuses Euroopa Komisjon elanikkonnakaitse ja humanitaarabi peadirektoraadi otsetoetuse meetmest „Single Country Grants for Disaster Risk Management (“Track 1”)“.

 

News category: