Sa oled siin

Siseministeerium soovitab 2017. aasta legaalse sisserände piirarvuks 1317 inimest

2. november 2016 - 11:51

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, milles teeb ettepaneku kehtestada 2017. aasta sisserände piirarvuks 1317 inimest, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.

Ka tänavu on sisserände piirarvuks 1317 inimest. Sisserände piirarvu alla kuuluvad töötamiseks, ettevõtluseks ning välislepingu alusel antavad tähtajalised elamisload. Sisserände piirarv ei puuduta Euroopa rändekava alusel Eestisse ümberpaigutatavaid inimesi ega teisi rahvusvahelise kaitse saajaid.

„Oleme järjepidevalt soodustanud haritud ja tegusate välismaalaste Eestisse elama asumist ning siin kohanemist. Muudmoodi ei saakski – Eesti tööealine elanikkond väheneb ja rahvastik vananeb, mistõttu on tööandjatel järjest keerulisem leida sobilike oskustega töötajaid. Eestis elama ja töötama asuvad välismaalased annavad omapoolse panuse siinsesse arengusse,“ ütles siseminister Hanno Pevkur.

Piirmäär 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast tuleneb välismaalaste seadusest. Piirarvu alla ei kuulu Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikud. Samuti ei kuulu sinna alla välismaalased, kes kolivad abikaasa ja lähedase sugulase juurde, tulevad Eestisse õppima, õppejõuna või teadustööd tegema. Samuti ei kuulu piirarvu alla inimesed, kellele antakse elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks.

Tänavu võib piirarvu alusel anda kuni 1317 tähtajalist elamisluba, millest 31. oktoobri seisuga on välja antud 1099 – neist ettevõtluseks 14, töötamiseks 1075 ja välislepingu alusel 10 elamisluba.

#elamisluba #sisseränne #rändepoliitika


 

Valdkond: