Sa oled siin

Siseministeerium otsib partnerit rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolituste uuendamiseks ja pakkumiseks.

22. mai 2020 - 14:11

Siseministeerium otsib partnerit rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolituste uuendamiseks ja pakkumiseks.

Taotlusvooruga "Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolituste uuendamine ja pakkumine 2020-2022" otsib Siseministeerium partnerit, kes uuendaks ja pakuks rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolitusi.

Taotlusvooru peamiseks eesmärgiks on tagada Eestis rahvusvahelise kaitse saanud uussisserändajatele ja nende perekonnaliikmete esmaseks kohanemiseks vajalikud aja- ja asjakohased teadmised ja oskused iseseisvaks toimetulekuks. Eesmärgi saavutamiseks viiakse vähemalt 150 sihtrühma liikmele läbi kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse teemamooduli koolitused, uuendatakse ja kohandatakse olemasolevaid või töötatakse välja uusi metoodilisi, koolitus- ja infomaterjale.

"Kohanemiseprogrammi Settle in Estonia eesti keele õppe ja teemamoodulite raames on lisaks  pakutud ka rahvusvahelise kaitse saajatele eraldi koolitusmoodulit aastast 2015. Varasem kogemus on kinnitanud, et nimetatud sihtgrupile on esmane kohanemise tugi oluliseks eelduseks, et iseseisvalt ühiskonna elus hakkama saada ning võimalikult kiirelt sulanduda eesti kultuuriruumi. Seetõttu on oluline teenuse järjepidev pakkumine koostöös partneriga, kes sihtgruppi  tunneb ja kelle kogemus toetab neid rahvusvahelise kaitse saajate vajadusest lähtuvalt. Oluline on mõista, et paljuski on tegu inimestega, kes saabuvad meile riikidest kus nad on pidanud kokku puutuma tagakiusamise, sõja või muu vägivallaga," selgitab rahvastikuminister Riina Solman.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.09.2020-31.12.2022. Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.06.2020 kell 11.00. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil www.amif.ee.


Rahvastikuminister vastutab kohanemispoliitika kujundamise, rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahvastiku kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

News category: