Sa oled siin

Siseministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus võtavad luubi alla ülemaailmse eestlaskonnaga suhete arendamise

11. juuli 2019 - 16:31

Rahvastikuminister Riina Solman kohtus täna, 11. juulil Integratsiooni Sihtasutuse juhi Irene Käosaarega, et arutada sihtasutuse kogemusi ja tegevusi Eestisse tagasipöördujate toetamisel ning leppida kokku edasises koostöös, kus on oluline roll ülemaailmse eestlaskonnaga suhete arendamisel.

„Integratsiooni Sihtasutusel on aastatepikkune kogemus ja praktika Eestisse tagasi pöörduvate eestlaste toetamisel. Mul on hea meel, et sihtasutus peab rahalise toetuse võimaldamise kõrval oluliseks nõustamist, kuidas tagasitulijad Eesti ühiskonda võimalikult valutult sulanduksid ning sellist teenust kevadest alates sihtasutuse poolt ka pakutakse. Kahtlemata sõltub siinse eluga kohanemine sellest, kui pikalt Eestist ära on oldud. Samas kuluvad praktilised nõuanded ära nii eestlaste järeltulijatele, kes pole varem Eestis elanud kui ka neile, kes siit palju aastaid tagasi lahkusid,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Tagasipöördujatele nõustamisteenuse pakkumist alustas Integratsiooni Sihtasutus käesoleva aasta maist. Nõustamine hõlmab praktilist infot ja Eestis sisseelamisega seotud erinevaid teemasid. „Nõustatakse nii neid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda kui ka neid, kes on juba Eestis uut elu alustanud. Maist alates on nõustamisele pöördunud juba poolsada huvilist, kellest pooled on oma tagasipöördumist alles planeerimas,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. Tema sõnul on rahvuskaaslaste nõustajaga ühendust võetud Murmanskist Kanadani, sh Ameerika lääne- ja idarannikult, Belgiast, Saksamaalt, Šveitsist, Soomest, Iirimaalt, Venemaalt ja Usbekistanist.

Riina Solmani sõnul on Integratsiooni Sihtasutus teinud väliseestlaste koju tagasipöördumise toetamisel väga head tööd. „Rahvastikuministrina on ka minu üks olulisi valdkondi üleilmsete eestlastega suhtlemine ja selles valdkonnas pean partnerlust Integratsiooni Sihtasutusega väga väärtuslikuks. Plaanime koos sihtasutusega arendada suhteid Eestist väljaspool asuvate eestlaste seltsidega ning tõhustada vastastikust infovahetust, et tagada ülemaailmse eestlaskonna tugevam ja koordineeritum koostöö. Tervitan kõiki kaasmaalasi, kes otsustavad Eestisse tagasi pöörduda. Samas on tegemist sügavalt isikliku otsusega ja mõistan neid, kes soovivad jääda välismaale. Välismaal elavate rahvuskaaslaste kui Eesti saadikutega maailmas, tahame aga hoida ja luua tihedaid suhteid,“ märkis Solman. Rahvastikuministri sõnul panustab Integratsiooni Sihtasutus ka loodavasse Globaalse Eesti programmi.

Integratsiooni Sihtasutusest saab taotleda tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust. Tagasipöördumistoetus on suunatud vähemalt 10 aastat välismaal elanud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning kolimisteenused on kulukad. Vähem kui 10-aastase eemaloleku puhul saavad tagasituleku toetust küsida ka kuni 30-aastased välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noored, et soodustada võõrsil hariduse omandanute tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis. Rohkem infot nõustamise ja rahalise toetuse kohta saab veebilehelt www.integratsioon.ee/tagasipoordujale.