Sa oled siin

Siseministeerium asub nõustama ühinemissooviga omavalitsusi

28. aprill 2014 - 19:11

Siseministeerium, 28. aprill 2013 - Siseministeerium toetab Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 2014. aastal nõustamismeeskondadega neid omavalitsusi kes planeerivad lähiajal ühinemist. Nõustamismeeskondade ülesandeks on eelkõige pakkuda omavalitsustele tuge ühinemise ettevalmistamiseks, läbirääkimiste pidamiseks, avaliku arvamuse väljaselgitamiseks jms, et ühinemine oleks läbi viidud parimal võimalikul tasemel.

„Varasem kogemus on näidanud, et ühinemise läbiviimise toetamisel on oluline roll välise ekspertteabe ning kogemusega ekspertidel, kes toetavad protsessi metoodiliselt ja praktiliselt,“ sõnas siseminister Hanno Pevkur omavalitsustele saadetud kirjas.

Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatava „Kohaliku omavalitsuse tugevdamise“ programmi raames nõustab ja toetab siseministeeriumi koordineeritud konsultantide ja ekspertide meeskond kohalikke omavalitsusi ühinemisläbirääkimiste protsessi käigus, seal juures ühinemislepingu koostamisel. Eksperdid nõustavad ka näiteks uue omavalitsuse juhtimis- ja teenuse osutamise struktuuride ning õigusaktide ühildamise juriidilistes küsimustes. Lisaks saavad omavalitsused kasutada ekspertide abi elanike arvamuse väljaselgitamisel ja finantsplaneerimisel.

Ühinemiskonsultantide toest huvitatud omavalitsustel tuleb hiljemalt 12. maiks esitada oma sooviavaldus koos esialgse hinnanguga, millistes aspektides konsultatsiooniteenust ja teisi toetavaid tegevusi oodatakse. Lõplik hinnang toetatavate tegevuste sisu ja mahu vajaduse osas kinnitatakse pärast ekspertide meeskonna kohtumist kohaliku omavalitsuse esindajatega. Seega sõltub ekspertide meeskond tuge soovivate omavalitsuste hulgast ja konkreetsetest vajadustest. Toetatavate omavalitsuste valikul eelistatakse kohalikke omavalitsusi, kus on ametlikult alustatud ühinemisläbirääkimisi.

Vastava sooviavalduse vorm on kättesaadav siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/public/Konsultatsiooniteenuse_sooviavalduse_vorm... (DOCX).
 
Lisainfo:
Ave Viks siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik ave.viks@siseministeerium.ee, 612 5124