Sa oled siin

Seadusemuudatus soodustab idufirmade ja välisinvesteeringute Eestisse tulekut

4. mai 2016 - 12:07

Siseministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mis võimaldab Eesti majandusarengu huvides perspektiivsetel idufirmadel Eestisse tulla ja paindlikumalt kvalifitseeritud välismaalasi tööle võtta.

„Kui soovime kiiresti muutuva maailmaga sammu pidada, peame olema valmis andma ettevõtlikele ja uuendusmeelsetele inimestele põhjuseid Eestisse tulla ning võimalusi end siin teostada. See tähendab riigilt valmisolekut ka õigusruumi kiiresti muuta. Seetõttu olemegi välja pakkunud võimalused välismaalastele iduettevõtetega Eestis alustamiseks ja kvalifitseeritud tööjõu paindlikumaks värbamiseks,“ ütles siseminister Hanno Pevkur.

Kehtiv välismaalaste seadus seab mitmeid nõudeid, mida idufirmad üldiselt täita ei suuda. Näiteks peab äriühingul olema vähemalt 65 000 eurot kapitali, mis on investeeritud äritegevusse Eestis. „Iduettevõtete eripärast lähtuvalt ei ole ettevõtmise algusaastail selliseid nõudeid lihtne täita. Küll aga toovad idufirmad meile pikemas perspektiivis kõrge lisandväärtusega töökohti ja väliskapitali ning panustavad läbi maksulaekumiste riigieelarvesse,“ lisas Hanno Pevkur.

Eelnõuga võimaldatakse nii lühiajalise kui pikaajalise viisa andmist iduettevõtjatele ja nende pereliikmetele. Enne sellise viisa taotlemist peab äriühingu idufirmana kinnitama vastav ekspertkomisjon. Samuti lihtsustatakse idufirmas töötamiseks ja start-up ettevõtlusega tegelemiseks antava elamisloa tingimusi.

Eelnõuga luuakse ka tähtajalise elamisloa liik ettevõtluseks suurinvestorile. See võimaldab välismaalastel Eestisse investeerimisel senisest paindlikumalt majandada oma investeeringut ja panustada Eesti majanduse arengusse. Suurinvestoriks peetakse välismaalast, kes on teinud vähemalt ühe miljoni euro suuruse otseinvesteeringu Eesti äriühingusse, mis investeerib vahendid Eesti majandusse või investeeringu investeerimisfondi, mille vahendeid omakorda investeeritakse Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse.

Kavas on leevendada ka välismaalaste Eestis viibimise nõuet. Kehtiva seaduse kohaselt peab välismaalane, kes omab Eesti elamisluba või elamisõigust, viibima Eestis vähemalt 183 päeva aasta jooksul. Kuna selline nõue on välismaalasele koormav ega arvesta kasvava mobiilsusega ja pole ka Eesti riigi jaoks mõistlik, asendatakse see Eesti elamisloa eesmärgipärase kasutamise nõudega. Samuti on kooskõlastamisel välismaalaste seaduse muutmise teine eelnõu, millega leevendatakse välismaalaste palkamisel kehtivat palganõuet, asendades senise 1,24-kordse palganõude Eesti keskmise töötasu nõudega.

#startupviisa #idufirma #ettevõtlus
 

Valdkond: