Sa oled siin

Riina Solman: toetan kliiniliste psühholoogide ettepanekut anda neile tervishoiutöötaja staatus

8. november 2019 - 12:19

Psühholoogide ja kliiniliste psühholoogide erialaliidud koos Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudiga pöördusid rahvastikuministri ja sotsiaalministri poole, et juhtida tähelepanu vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parendamise vajadusele. Vastuskirjas pöördumisele ütles rahvastikuminister Riina Solman, et ta toetab kliiniliste psühholoogide ettepanekut anda neile tervishoiutöötaja staatus ja parandada seeläbi vaimse tervise teenuste kättesaadavust.

„Olen seisukohal, et kui seadused on vaimse tervise ja perede heaolu toetamiseks ajale jalgu jäänud, siis tuleb seadusi esimesel võimalusel kaasajastada. Vaimne tervis on oluline ning peab olema meie õigusruumis väärtustatud võrdselt füüsilise tervisega,“ sõnas rahvastikuminister.

„Hoolekandetöös olen kokku puutunud nii sõltuvushäirete kui ka elus alla andnud inimestega, kelle vaimse tervise probleemide õigeaegne märkamine ja ravi oleks säästnud nii elusid kui ka nende lähedasi. Praegu jäävad paljud haigestumised diagnoosimata või ravimata just spetsialistide vähesuse ja psühholoogilise abi raske kättesaadavuse tõttu. Eriti laste ja noorte puhul on kahetsusväärne kui noor inimene takerdub vaimsetesse probleemidesse ega saa oma elu täisväärtuslikult alustada,“ ütles rahvastikuminister.

„Rahvastikuministrina leian, et Eesti elanikud väärivad patsiendikeskset ja tõhusat tervishoiukorraldust. Kliiniliste psühholoogide töö väärtustamine ja senisest täpsem õiguslik regulatsioon aitaks kliinilisi psühholooge end rohkem tervishoiusüsteemiga siduda ning laiemat kasu saaks sellest kogu ühiskond,“ märkis Solman.

Psühholoogide ja kliiniliste psühholoogide erialaliidud koos Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudiga tegid rahvastikuministrile pöördumise 9. oktoobril. Pöördumises taotletakse kliinilistele psühholoogidele tervishoiutöötaja staatust ning kvalifikatsiooni omandamiseks vajaliku kutseaasta riiklikku rahastamist.