Sa oled siin

Riik soovib suurendada teisest rahvusest inimeste kultuuris osalemise võimalusi

6. juuli 2018 - 16:03

Siseministeerium ja kultuuriministeerium otsivad partnerit, kes aitaks kultuuriasutustel pakkuda tegevusi ja võimalusi Eestis elavatele teise emakeele ja kultuuritaustaga inimestele.

Eestlased on ühed suurimad kultuuritarbijad Euroopa Liidus. Näiteks möödunud aastal käisid Eesti elanikud teatris 1,2 ja muuseumis 3,5 miljonit korda. Samas eesti keelt emakeelena mitte kõnelevate inimeste protsent kultuuriasutuste külastajate hulgas on suhteliselt madal.

Siseministeerium ja kultuuriministeerium kuulutavad välja taotlusvooru, millega soovitakse leida partner, kes toetaks kultuuriasutusi muu emakeele või teise kultuuritaustaga inimestele teenuste välja arendamisel. Kultuuriteenuste peamine sihtgrupp on kolmandate riikide kodanikud, ehk inimesed, kes on Eestisse saabunud väljastpoolt Euroopa Liitu.

Lisaks saadud kultuurielamusele aitab kultuuris osalemine teistest riikidest pärit inimestel paremini mõista Eesti tavasid ja eluolu ning annab võimaluse suhelda teiste Eestis elevate inimestega. Parema ja kättesaadavama kultuuri pakkumisest on kahtlemata kasu ka kultuuriasutustel, seda eelkõige laiema külastajate ringi näol.

Partneri ülesanne on esmalt välja töötada ja läbi viia teenuste disainiprogramm, milles osaleb vähemalt kümme kultuuriasutust ja mille käigus töötatakse välja kolmandatest riikidest pärit inimestele suunatud kultuuriteenuste lahendused. Edasi pääsevad parimad lahendused ehk prototüübid mentorprogrammi, mille raames need ellu viiakse ja kolmandatest riikidest pärit inimesed saavad uusi kultuuriteenuseid tarbida.

Projekti  tegevused toimuvad selle aasta 1. novembrist kuni 2020. aasta novembrini. Taotlusvooru kogueelarve on 120 000 eurot, seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Partneriks võib olla ükskõik milline avaliku, kolmanda- või erasektori organisatsioon. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. augustil, taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda siseministeeriumi veebilehel.