Sa oled siin

Rahvastikuminister: tugeva vaimse tervise puhul on oluline roll tugeval perel

12. oktoober 2020 - 9:12

Rahvastikuminister Riina Solman rõhutab vaimsest tervisest rääkimise vajadust. Täna, 10. oktoobril tähistatakse üleilmset vaimse tervise päeva, mille eesmärk on inimeste teavitamine vaimse tervise olemusest ja selle säilitamise võimalustest.

Rahvastikuminister Solman ütles vaimse tervise olulisusest kõneldes, et Eestis kannatab depressiooni käes ligi 75 000 inimest, nende hulgas on väga palju lapsi ja noori. Minister lisas, et eelmisel aastal otsis üle 10 000 lapse ja noore abi kliiniliselt psühholoogilt või psühhoteraapiast. Need on väga suured numbrid. Paraku on abivajajate arv tegelikkuses veelgi suurem. „Täna on üleilmne vaimse tervise päev. Just seetõttu on praegu õige hetk võtta aeg maha ja keskenduda sellele väga olulisele, kuid ikka veel paljude silmis tabuteemale. Mul on hea meel, et meie ühiskond on üha rohkem valmis sel teemal avalikult arutlema. Üheks näiteks sellest on kindlasti rahvusringhäälingu vastavasisulised saated. Need on väga vajalikud,“ rõhutas Solman.
Tervishoiukulutused vaimsele tervisele kasvavad Eestis igal aastal. Siiski on Eesti selle näitaja poolest ikka veel Euroopa keskmisest kõvasti maas. Eesti kulutused vaimsele tervisele on 2,8% SKP-st, mis teeb 572 miljonit eurot. Euroopa Liidu keskmine näitaja on samal ajal 4% SKP-st.
„Enamik vaimse tervise probleeme arenevad välja lapsepõlves või nooremas täiskasvanueas. Lastega pered vajavad seetõttu palju rohkem tähelepanu ja abi, et nende muresid kohe märgata ja aidata. Selleks on oluline toetada vanemaharidust, paariteraapiat- ja nõustamist ning perelepitusteenust. Pere on lapse jaoks turvalise kasvukeskkonna tagamisel kõige tähtsam,“ ütles Solman. Ta lisas, et mida parem on meie rahva vaimne tervis, seda tervemad on meie pered ja ka vastupidi. „Vaimse tervise tähtsus on hoomamatult suur – see mõjutab meid kõiki. Seetõttu on väga tervitatav, et kahe järgmise aasta jooksul koostatava uue inimarengu aruande keskne teema on samuti vaimne tervis ja heaolu,“ kinnitas Solman.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019

News category: