Sa oled siin

Rahvastikuminister, sotsiaalminister ja justiitsminister: on oluline, et vägivallaohver ei jääks abita

16. detsember 2019 - 17:19
Kohtumine
Kohtumine

Täna kohtusid Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi ministrid ning ametnikud, et arutada valitsuse perevägivalla ennetamise tegevuskava 2019–2023. Kohtumisel märgiti, et läheneva pühade-eelse aja valguses on jõuludel olnud tavapärasega võrreldes suurem arv perevägivallaga seotud juhtumeid ja sellega seoses on oluline, et inimesed teaksid, kuhu sel puhul abi saamiseks pöörduda saab.

Rahvastikuministri Riina Solmani sõnul on perevägivald probleem, mille märkamine, vähendamine ja ennetamine on väga tähtis. „Kodu ei ole pühade ajal kõigile ohutu koht. Kahjuks suureneb tavapärasega võrreldes jõulude ajal perevägivallaga seotud juhtumite arv kahekordselt,“ märkis Solman. „Politsei- ja Piirivalveamet teeb omalt poolt kindlasti kõik, et pühad mööduksid kõigil rahulikult ning turvaliselt. Nendes kodudes, kus esineb perevägivalda, politsei võimalusel eemaldab vägivallatseja kodust. Seega on oluline, et inimesed teaksid, kust abi küsida ja saada,“ ütles Solman.

„Vägivalla ohver ei ole kunagi vägivallatsemises süüdi. Seetõttu on oluline, et me ei annaks sildistavaid hinnanguid, vaid aitaksime leida abi, olgu selleks siis julgustamine, vajalike kontaktide vahendamine või info edastamine. Väga vajalik on, et perevägivalla käes kannatanu teaks, kust abi otsida ja ka julgeks seda teha,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Perevägivallast või vägivalla kahtlusest tuleb teada anda politsei lühinumbril 112 või ohvriabi kriisitelefonil 116 006. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad pakuvad kannatanule emotsionaalset tuge ning jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Ohvriabisse saab pöörduda anonüümselt ja igale pöördujale tagatakse konfidentsiaalsus,“ ütles Kiik.

„Perevägivalla vähendamine ja selle all kannatanute kaitse on Justiitsministeeriumi jaoks väga oluline. Vägivallatsejatele lähenemiskeelu määramine peab olema lihtsam ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatustega plaanimegi prokuratuurile selleks paremaid hoobasid anda. Prokuratuur ja politsei töötavad igapäevaselt selle nimel, et nende juhtumite puhul kiiresti ja efektiivselt tegutseda: kui vaja, siis vägivallatseja eemaldada ja kui esinevad kuriteo tunnused, alustada menetlus. Sekkumine peab olema kiire ja tõhus,“ rääkis justiitsminister Raivo Aeg. „Sama oluline on see, et menetlejad kohtleksid kannatanuid sõbralikult, erinevad asutused teeksid omavahel tihedat koostööd ning kohtutes oleks olemas perevägivalla juhtumitele spetsialiseerumine sarnaselt prokuratuurile. Seetõttu tahame rohkem panustada kohtunike koolitamisesse selliste juhtumitega tegelemiseks,“ märkis Aeg.