Sa oled siin

Rahvastikuminister Solman: tänu tublidele õpetajatele on koroonapiirangud toonud meile palju haridusuuendusi

5. oktoober 2020 - 7:20

Rahvastikuminister Riina Solman tervitab tänasel õpetajate päeval kõiki õpetajaid ja õpilasi, soovides neile koroonapiirangutes hakkamasaamiseks leidlikkust ja vastupidavust.

„Eesti koolist saab väga kõrgel tasemel hariduse. Koroonapandeemia on aga kooli traditsioonilist õppemeetodit, kontaktõpet, oluliselt muutnud. Kõik õpetajad peavad tänasel päeval olema valmis vajadusel päeva pealt distantsõppele üle minema ning õppetöös sellega vähemal või rohkemal määral igapäevaselt arvestama. See ei ole kindlasti meie õpetajaskonnale kerge ülesanne ja vajab koolijuhtide ning lapsevanemate koostööd ja tuge,“ ütles Solman.
„Seda kõike ei maksa aga võtta vaid negatiivsena, las see olla üks osa haridusuuendusest. Selleks sundis meid küll koroonakevad, mis pani nii õpetajad ja õpilased, lapsevanemad kui ka koolijuhid ettenägematusse olukorda. Kuid meie õpetajaskond ja tugistruktuur on vaprad ja leidlikud, võtsime distantsõppes õppimiseks ja õpetamiseks kasutusele uudseid e-alternatiive ning harjusime uue normaalsusega. Kasvas kogemuste pagas ning ilmselt on osa sellest leidnud püsiva koha ka edasises õppes,“ lisas rahvastikuminister.
„Meie õpetajad saavad e-hariduse andmisega hästi hakkama, kuigi töö keerulisus ja tihti oluliselt suurenenud maht on väljakutseks. Olgu tänane õpetajate pidupäev mitte ainult iga-aastane tunnustuse avaldamise võimalus, vaid ka suure tänu väljendus, et kevadine koroona meie õpetajaid ei murdnud, vaid vastupidi, uuele tasemel tõstis,“ rõhutas Solman.
2020. aasta mais pilootprojektina toimunud Haridusfoorumi sotsiaalmeediapõhises kiiruuringus „Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate toimetulek koroonakriisi aegses haridusruumis“[1]  näitas, et õpetajad õppisid kevadise distantsõppe käigus peamiselt digioskusi. Digivahendite osas oli tegemist suuresti transformatiivse õppimisega, mille käigus muutus ka suhtumine digiõppesse (distantsõpe on parem kui tavaõpe) ja selle võimalustesse, aga ka piirangutesse (päris tunnid on ikka paremad).  Küsitluses osalenud õpetajad tõid kõige enam distantsõppega kohanemisel raskusena välja  digioskuste kiire omandamise ja infotulvas orienteerumise.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019

News category: