Sa oled siin

Rahvastikuminister Riina Solman Riigikogus: kompetentside ja ressursside ühtlasem jagunemine toetab vabaühenduste regionaalset arengut

10. veebruar 2020 - 16:42

Rahvastikuminister Riina Solman Riigikogus: kompetentside ja ressursside ühtlasem jagunemine toetab vabaühenduste regionaalset arengut 

Rahvastikuminister Riina Solman vastas täna Riigikogus valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö teemalisele arupärimisele. Arupärimises keskenduti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) nõukogu valimise protseduurile ja sihtasutuse Viljandisse kolimise eesmärkidele.

„Vabaühendused täidavad ühiskonnas erinevaid rolle ja riigi ülesanne on nende vabaühenduste arengut toetada. Ühtmoodi olulised on vabaühendused, kes tegelevad probleemide tõstatamise kui nende lahendamise ja leevendamisega. Valitsusele on prioriteet peresõbralik Eesti ja regionaalpoliitika arendamine. Need kõik on KÜSKi tegevuse üheks aluseks ja uue kodanikuühiskonna programmi olulised aspektid,“ nentis Solman.

Arupärimise küsimused puudutasid ka 22. jaanuaril 2020 lõppenud KÜSKi nõukogu liikmete ametiaegu. Kõikide vabakonna poolsete nõukogu liikmete leidmiseks korraldas rahvastikuminister avaliku konkursi. „Selleks, et toetada nõukogus arvamuste paljusust ja üksteist austava keskkonna loomist ning põhimõtet, kus kõik liikmed kandideerivad võrdsetel alustel, pidasin õigeks kuulutada konkurss välja kõigile neljale vabakonna esindaja kohale, sh kohale, mida viimati enne uue valitsuse ametisse nimetamist ilma konkursita pikendati. Sellised võrdsed nõukokku saamise alused on edasise viljaka koostöö vundamendiks,“ nentis Solman.

Eestis on umbes 22 500 mittetulundusühingut ja sihtasutust. Neist umbes 800 on sihtasutused ning üle 500 usulised ühendused. Usulistest ühendustest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse.

Riigikogu Kodanikuühiskonna toetusrühma esimehe Heiki Hepneri sõnul tuleb kodanikuühiskonna arendamisel ära kasutada potentsiaal, mida pakuvad juba olemasolevad, kuid riigi poolt vähe kaasatud vabaühendused. “Vabatahtlikus tegevuses osalemise 2018. aasta uuring toob esile püsivabatahtlike temaatika. Näiteks Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on ca 30 000 aktiivset ja üle 100 000 passiivse liikme. See on püsiv inimhulk, kes juba täna kannab aktiivselt hoolt mahuka kultuuripärandi eest, kuid keda saaks õige impulsi andmisega veelgi paremini kaasata,” leiab Hepner.

KÜSK asutati Vabariigi Valitsuse otsusega 20. detsembril 2007. KÜSK lähtub oma töös riiklikest arengukavadest, sidustades oma tegevuse kodanikuühiskonna arengukava ja teiste asjakohaste riiklike arengukavadega. KÜSKi nõukogu liikmed määrab ametisse ja kutsub tagasi rahvastikuminister. Alates 1. augustist alustab KÜSK tööd Viljandis.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, rahvastikutoimingute koordineerimise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.