Sa oled siin

Rahvastikuminister Riina Solman ja Pere Sihtkapital asuvad kujundama sündimust toetavat perepoliitikat

13. september 2019 - 11:34

Rahvastikuminister Riina Solman kohtub täna pärastlõunal Pere Sihtkapital SA nõukogu liikmete ja juhatajaga, et arutada koostööd sündimust toetava perepoliitika pikaajalise visiooni kujundamisel, mis peaks valmima 2020. aasta maikuuks. Solmani sõnul tuleb visiooni koostamiseks teha koostööd kõigi huvitatud osapooltega.

Rahvastikuminister selgitas, et ootab Pere Sihtkapitalilt uuringutel ja rahvusvahelisel kogemusel tuginevaid ettepanekuid, kuidas paremini kujundada rahvastiku- ja perepoliitikat. Solmani sõnul pole rahvastiku jätkusuutlikkus mitte üks küsimus paljudest vaid riigi jaoks läbivalt kõige olulisem teema. „Rahvastikuprotsesside kulgemisest sõltub meie tulevik nii kultuurilises, majanduslikus kui ka sotsiaalses plaanis. Vajame tulemuslikke lahendusi ning selleks tuleb kaasata kogu olemasolev kompetents,“ lausus Solman.

Solmani sõnul tuleb rahvaarvu vähenemise ärahoidmiseks ning ühiskonna elujõulise vanusstruktuuri säilimiseks püüelda peresõbralikkuse pole igas eluvaldkonnas. „Peresõbralikkus algab austusest perekonna kui institutsiooni vastu ning eeldab lastega perede vajadustega arvestamist. Tagatud peab olema mitte ainult väikeste vaid ka suuremate perede kindlustunne,“ selgitas Solman.

Solman rõhutas ka, et eesti kultuuri ja rahvusriigi arenguks on tähtis, et põlisrahvastiku osakaal Eestis ei väheneks. „Kultuuripärand kandub edasi läbi perekonna. Kui pole eestlasi, pole ka eesti kultuuri ega riiki. Lapsed ja tugevad perekonnad on meie riigi alustala,“ rääkis Solman.

Põhikirja järgi on käesoleva aasta alguses loodud SA Pere Sihtkapitali eesmärk aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Selleks kavatseb sihtasutus algatada rahvastikualaseid alus- ja rakendusuuringuid ning teha nende tulemuste põhjal poliitikakujunduse ettepanekuid vabariigi valitsusele. Sihtasutuse põhikirjaline ülesanne on ka rahvastikuarengu seire ning tulemustest valitsuse ja laiema avalikkuse teavitamine. Kavas on toetada ka lastega perede ja lasterikkuse väärtustamisele suunatud tegevusi ja projekte.

Jüri Ratase valitsuse üheks prioriteediks on peresõbralik Eesti. Vabariigi valitsuse tööplaan näeb ette sündimust toetava perepoliitika pikaajalise visiooni kujundamist järgmise aasta maikuuks, mille eest vastutab rahvastikuminister. Samuti on tööplaani kohaselt rahvastikuministri ülesandeks analüüsida seniste perepoliitika meetmete mõjusust ja kulutõhusust ning teha ettepanekud peredele suunatud toetuste ja teenuste täiendamiseks.