Sa oled siin

Rahvastikuminister: kirikud ei ole jäetud avatuks tingimusteta

16. detsember 2020 - 11:30
Uus Püha Gertrudi kirik Riias. Foto: Priit Põiklik
Uus Püha Gertrudi kirik Riias. Foto: Priit Põiklik

Rahvastikuminister sõlmib kolmapäeval, 16. detsembril Eesti Kirikute Nõukoguga (EKN) lepingu, et jätkata riigi ja usuühenduste vahelist koostööd. Leping sõlmitakse täna Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus kell 14.30.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on eriti oluline, et praeguse koroonakriisi ajal oleks usulised ühendused ja riik tihedas infovahetuses, et vältida pandeemia levikut ning hoida inimeste vaimse tervise huvides ära kirikute sulgemine.

„Oleme valitsuses otsustanud jätta kirikud kehtivate piirangutega avatuks just selleks, et inimestel oleks võimalik oma vaimse tervise eest hoolt kanda, oma kogudusest ja vaimulikult hingejõudu leida, sest nakatumise vältimiseks tuleb inimestel niigi oma suhtlemisringi ja liikumist piirata.“

Riina Solman märgib, et valitsus ei ole jätnud kirikud avatuks sugugi tingimusteta. „On hea meel tõdeda, et kehtivaid piiranguid täidetakse kõigi konfessioonide poolt suure hoolega ning üksikute rikkujate tõttu ei peaks vastutustundlikke kogudusi ja kirikuid löögi alla seadma. Seetõttu rõhutan veelkord, et kirikutes kehtivatest nõuetest tuleb kõigil kinni pidada ja kui ilmuvad signaalid, et kusagil seda ei tehta, võidakse nende suhtes teha ka sulgemise otsus,“ märkis Solman. Nii nagu kõigis sektorites, kontrollivad nõuete täitmist terviseamet ja politsei.

Minister Riina Solmani sõnul on usulistel ühendustel väga tähtis koht ühiskonna sidususe tagamisel, kohaliku kogukonna ühisel tegutsemisel, perekonna ja teiste traditsiooniliste väärtuste, ajaloo ja kultuuri hoidmisel, aga üha enam ka inimeste kohanemisel ja lõimumisel.

Täna sõlmitavas koostöökokkuleppes kinnitatakse, et EKN-i esindajad kaastakse selliste õigusaktide ja riiklike strateegiate väljatöötamisse ja menetlemisse, mis puudutavad usuvabadust ja usuliste ühenduste tegevust. Lisaks lepitakse kokku Politsei- ja Piirivalveameti kaplaniteenistuse arendamises ja tegevustes usuvabaduse tagamiseks arestimajades.

Lepingu sõlmimise eel annab rahvastikuminister üle siseministeeriumi kuldristi EAÕK metropoliit Stefanusele ja hõberisti EKN-i täitevsekretär Ruudi Leinusele.

Sarnane leping sõlmiti EKN-iga ka viis aastat tagasi ja nüüd on aeg lepingut uuendada. EKN-i poolt sõlmib lepingu EKN-i president Andres Põder.

EKN on Eesti kristlikke kirikuid ja kogudusi liitev organisatsioon, mille liikmed on EELK, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti Kirik, Rooma-Katoliku Kirik, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik.

Rahvastikuminister on valitsuse liige, kelle vastutusvaldkonda kuulub lisaks rahvastiku- ja perepoliitika kujundamisele ka riigi ja usuliste ühenduste vaheliste suhete hoidmine ning arendamine.

News category: 

Veel uudiseid samal teemal

Ridala kirik. Foto: Küllike Valk
24.12.2020|Siseministeerium

Alates 24. detsembrist võib jumalateenistusel olla täidetud ainult pool kirikus asuvatest kohtadest

Valitsus otsusel hakkas maksimaalne 50-protsendiline täituvuse nõue jumalateenistustel ja teistel usulistel talitustel nüüdsest kehtima kogu Eestis. Varem oli selline nõue ainult Harju- ning Ida-Virumaal.

Ridala kirik talvekuues. Foto: Küllike Valk
17.12.2020|Siseministeerium

Rahvastikuminister: juhised nakatumise vältimiseks on kirikutele jõulude eel hädavajalikud

Erialaasjatundjad on välja töötanud detailsed käitumisjuhised avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimiseks ja neil osalemiseks, et aidata vältida koroonaviiruse levimise riski.