Sa oled siin

Politsei- ja Piirivalveameti uute hoonete projekteerimiseks Tallinnasse ja Tartusse eraldati 3,5 miljonit eurot

29. aprill 2021 - 15:28

Valitsus kinnitas täna riigieelarve strateegia 2022-2025, mis võimaldab jätkata Politsei- ja Piirivalveametile uute hoonete projekteerimise ettevalmistamisega Tallinnasse ja Tartusse.  Uute hoonete projekteerimiseks eraldatakse 2025.- 2026. aastal 3 559 000 eurot.

„Politsei- ja Piirivalveameti spetsiifikast lähtuvalt liigume selles suunas, et amet Tallinnas ja Tartus muutunud vajadustele mitte vastavatelt üüripindadelt oma hoonetesse kolida. Täna näeme, et nii siseturvalisuse aspektist kui ka majanduslikult, on kõige mõistlikum lahendus ehitada uued hooned, sest turul meie vajadustele vastavaid hooneid praegu ei ole. See annab võimaluse luua Politsei- ja Piirivalveameti vajadustest lähtuvad, tulevikusuundadega arvestavad ja läbimõeldud ruumilahendused,“ ütles Kristian Jaani.

Praegu on Politsei- ja Piirivalveamet kuni 2025. aastani kestvate lepingutega nii Tallinnas kui ka Tartus üüripindadel, mida uute hoonete valmimiseni pikendatakse. „Hoonete paiknemine riigikaitsemaal tagaks vajaliku järjepidevuse ning tulevikus ei oleks vaja lepingutähtaja lõppemise tõttu kolida,“ rõhutas Jaani.

Uute hoonete rajamine võimaldab koondada ameti tegevused Tallinnas ja Tartus ühele territooriumile. „Praegu rendime nii Tallinnas kui ka Tartus mitmete lepingutega erinevaid hooneid. Uute hoonete valmimisel jääksid tulevikus Tallinnas eraldi paiknema ainult piirkondlikud politseijaoskonnad, piirivalvekordon ja reageerivad üksused,“ selgitas Jaani. 

Projektiga kooskõlas luuakse Tallinnasse Ädala tänavale nõuetekohane taristu Politsei- ja Piirivalveameti reageerivatele üksustele. Selleks eraldati siseministeeriumi valitsemisala investeeringuteks ehitusraha kompleksi projekteerimiseks kuni 2024. aastani 543 000 eurot ning broneeriti perioodile 2026-2027 ehitusraha 9 221 000 eurot.