Sa oled siin

Pirita kloostrisse luuakse isa Vello Salo mälestustuba

2. november 2019 - 8:57

Roomakatoliku kiriku vaimulikule, teoloogile, ajaloolasele, vabadusvõitlejale, literaadile, tõlkijale ja kirjastajale Vello Salole (05.11.1925-21.04.2019) on kavas rajada Pirita kloostri ettepanekul mälestustuba.

„Isa Vello Salo oli üks aktiivsemaid üleilmse eestluse edendajaid ja alalhoidjaid. Ta on jätnud oma elutööga meie kiriku-, kirjandus- ja kultuurilukku pärandi, millest oleme küll raamatute, artiklite, loengute ja intervjuude kaudu aimu saanud, kuid mille maht ja mõõtmed vajavad veel kindlasti selgitamist,“ märgib rahvastikuminister Riina Solman, kelle sõnul eraldab siseministeerium Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Kloostrile nende taotlusest tulenevalt mälestustoa jaoks 5000 eurot.

„On väga oluline toetada Pirita kloostripere algatust – seada sisse isa Vello mälestustuba, kus oleks eksponeeritud kasutamiseks mõeldud arhiiv ja raamatukogu ning välja pandud talle omistatud teenetemärgid ja muud autasud. Mul on hea meel, et Pirita klooster, kus isa Vello viimased 18 aastat preestriks oli, sellise algatuse tegi,“ ütleb Solman.

Vello Salo avaldas uurimuslikke materjale eesti kultuuri kohta, ülevaateid okupatsioonivõimude repressioonidest Eesti territooriumil ja tegeles ka mitmesuguste, peamiselt vaimuliku sisuga, raamatute kirjastamise ning eestikeelse Piibli uue tõlke toimetamisega. Samuti on Vello Salo on tõlkinud itaalia keelde oluliste Eesti luuletajate loomingut ning Piibli vanadest algtekstidest eesti keelde vaimulikku luulet.

1998. aastast oli Vello Salo Eesti Kirjanike Liidu liige. Lisaks oli ta paljude teistegi kultuuriorganisatsioonide, sealhulgas Soome Kirjanduse Seltsi, Balti Uuringute Edendamise Ühingu, Eesti Teadusliku Ühingu Ameerikas, Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi (Rootsis) liige ning Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane. Salo oli ka Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni esimees aastast 1996 kuni komisjoni töö lõppemiseni aastal 2005.
Ta oli Helsingi Ülikooli audoktor ja Tartu Ülikooli vabade kunstide professor.

Isa Vello Salo oli autasustatud riiklike teenetemärkidega: Riigivapi II klassi teenetemärgiga ja Valgetähe II klassi teenetemärgiga, samuti siseministeeriumi hõbeteenetemärgiga, Soome Valge Roosi rüütliristiga ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Teeneteristi III järgu ordeniga.
Ta oli pälvinud Eesti Taassünni Auhinna, Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö preemia ja Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna, samuti Pirita aasta inimese tiitli.