Sa oled siin

Pevkur: õigusruum peab olema vabaühendusi toetav ja innustav

8. november 2016 - 14:27

Täna riigikogus peetaval põhiseadus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni avalikul ühisistungil kodanikuühiskonna arengust rõhutas siseminister Hanno Pevkur, et meie õigusruum peab uute ideede sündimiseks ja nende edukaks elluviimiseks olema vabakonna jaoks toetav ja innustav.

Siseminister tõi näiteks 10. novembril alguse saava ühinguõiguse revisjoni, millega tegelevasse komisjoni on kaasatud esindajad ligi 30 institutsioonist ja ühendusest. „Peame arutlema selle üle, kas äkki kirjutab kehtiv mittetulundusühingute seadus oma normidega siiski liiga konkreetselt ette neid reegleid, millistes raamides võib kodanikuühendus tegutseda, ning võib-olla tuleks anda kodanikuühendustele endile siiski mõnevõrra vabamad käed oma siseelu kujundamiseks,“ märkis Pevkur. Tema sõnul on ka nullbürokraatia projektil  selge mõju vabaühenduste suhtlemisele riigiga. Siseminister kutsus vabakonda esitama omapoolseid ettepanekuid selle kohta, kuidas vabaühenduste ja riigi vaheline suhtlemine oleks aina lihtsam ja kiirem.

Vabakonna tegevuste rahastamisest rääkides kinnitas minister, et lisaks kodanikuühiskonna arengukava tegevuste rahastamisele suunatakse alates järgmise aasta lõpust Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi abil vabaühenduste võimekuse tõstmisse 3,23 miljonit eurot. Samuti jagab Kodanikuühiskonna Sihtkapital tuleval aastal toetusi nendele ühendustele, kes esitavad oma taotlused Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkursile. „Riigi seisukohalt peaks olema eelistatavam ulatada vabakonnale pigem õng kui kala ja seetõttu peab õigusruum toetama rohkem nii vabaühendustele annetuste tegemist kui vabatahtlike suuremat kaasamist vabaühenduste tegevusse,“ lausus siseminister ja avaldas lootust, et vabaühenduste senisest suurem toetamine saab äriühingutele auasjaks.

Sõnavõtu lõpetuseks tõi minister esile vabakonna rolli turvaliste kogukondade tagamisel. „Vabakonna roll on suurendada ühiskonna sidusust, sealhulgas luues elanikele võimaluse end teostada. Eneseteostus koosloome ja ühistegevuste kaudu tugevdab kogukondi, vähendades tõrjutust ning suurendades seeläbi kuuluvust ja ühiskonna turvalisust,“ lisas Hanno Pevkur. Ta tunnustas kõiki vabaühendusi ja vabatahtlikke, kes on andnud oma panuse nende küsimuste lahendamisse, mis on seotud sõjapõgenike vastuvõtmisega Eestis, aga ka kõiki neid, kes on abistanud põgenikke põgenikelaagrites Lähis-Idas ja teistes piirkondades.

Riigikogu kolme komisjoni avaliku istungina peetav arutelu toimub Eesti kodanikualgatuse arengukontseptsiooni (EKAK) raames. Tarmo Jüristo Poliitikauuringute Keskusest Praxis, Maris Jõgeva Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust ning avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma nõunik Hille Hinsberg arutlevad, kuidas avalik võim saaks vabakonda enam võimestada, kuidas toetada vabaühenduste kaudu innovatsiooni ja mida vajavad vabaühendused muutuste juhtimiseks. Ühisistungile järgneb novembri lõpus kodanikuühiskonna arengu arutelu riiklikult tähtsa küsimusena riigikogu suures saalis.

EKAK on avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostöökokkulepe, mis määratleb mõlema poole vastastikku täiendavaid rolle ning koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel.

#vabakond #vabatahtlikud #ekak #kodanikuühiskond #kaasamine