Sa oled siin

Osale hariduse- ja lõimumisteemalisel rändekonverentsil

1. märts 2019 - 11:47

29. märtsil 2019 toimub KUMU kunstimuuseumis Tallinnas Põhja- ja Baltimaade rändekonverents “Haridus ja lõimumine”. Konverentsi korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool, Siseministeerium ja Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt. Arvult juba seitsmes Põhja- ja Baltimaade rändekonverents Tallinnas keskendub rändepoliitika väljakutsetele ja eelkõige hariduse rollile sisserändajate lõimumisel vastuvõtvate riikide ühiskonda ja tööturule.

Rände ja lõimumisega seonduvad väljakutsed on jätkuvalt üheks põhiteemaks ühiskondlikus debatis nii Balti- ja Põhjamaade piirkonnas kui ka globaalselt. Haridus on neis avalikes aruteludes tõusmas üheks olulisemaks lõimumisega seotud põhiteemaks, mis leiab ulatuslikku kajastust meedias ja poliitilises debatis. Uuringud kinnitavad, et hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse piirkondlikest, rahvuslikest ning sotsiaalsetest erinevustest sõltuvad paljuski inimeste elu- ja töökohad ning ühiskonna sidusus.

Ettekandepidajad Põhjalast, Saksamaalt ja Eestist räägivad tudengirände mõjudest sihtriikidele Euroopa kogemuste põhjal ning rahvusvahelise tudengirände suundumustest Eestis, Soomes ja Rootsis. Soome Migratsiooniinstituudi direktor Tuomas Martikainen keskendub oma ettekandes rände globaalsetele tulevikusuundumustele. Tartu Ülikooli prorektor Aune Valk arutleb ingliskeelse kõrghariduse rolli üle rahvusülikoolis. Konverentsi teine paneel, mille korraldab Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt, on pühendatud nende kogemuste käsitlemisele, mis on viimaste uuringute põhjal Euroopas välistudengite lõimimisel rakendust leidnud. Professor Margus Pedaste ja Laura Kirss Tartu Ülikoolist annavad RITA-projekti raames läbi viidavate uuringute põhjal ülevaate lõimumisest Eesti koolis.

Konverents põhineb värskete akadeemiliste uuringute tulemustele, kogemustele ja seni rakendust leidnud praktilistele lahendustele ning rände ja lõimumise ekspertide ettekannetele Põhja- ja Baltimaadest. Konverentsi eesmärgiks on tugevdada rändealast uuringutel põhinevat koostööd Põhja- ja Baltimaades, keskendudes teadmiste ja kogemuste vahetusele rände- ja lõimumisvaldkonnas ning aidates seeläbi kaasa Põhja- ja Baltimaade piirkonna jätkusuutlikule tasakaalustatud arengule.

Loe lähemalt ja registreeru (kuni 20. märtsini või kuni kohti jätkub) konverentsile siin.  

Konverents toimub koostöös Soome Migratsiooniinstituudi, Malmö Migratsiooni-, Mitmekesisuse ja Heaoluinstituudi, Põhjamaade Heaolukeskuse, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rootsi Saatkonnaga Tallinnas ja paljude teiste partnerorganisatsioonidega ning algatusega Kust sa tead?

 

 

Valdkond: 

Veel uudiseid samal teemal

18.07.2019|Kultuuriministeerium

Riigi kohanemis- ja lõimumisteenused on hästi vastu võetud

Civitta Eesti koostatud aruandest selgub, et aastatel 2014-2018 Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatud kohanemis- ja lõimumisteenustes osalejatest umbes 75% soovitaks teenuseid ka teistele. Kohanemisprogrammi läbinud kinnitavad, et nende teadmised Eesti riigi kohta on paranenud.

15.07.2019|Siseministeerium

Avanes taotlusvoor uussisserändajate kohanemise toetamiseks üldhariduskoolis

Täna, 15. juulil avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga partnerit, kes aitaks tagada haridusvaldkonna ekspertide pädevust uussisserändajatest õpilaste kohanemise ja õppe toetamiseks üldhariduskoolis.