Sa oled siin

Omavalitsusliitudele eraldatakse kriisiteadlikkuse tõstmiseks kokku 100 tuhat eurot aastas

12. veebruar 2021 - 8:14

Siseministeerium toetab aastatel 2021–2024 igal aastal kokku 100 tuhande euroga omavalitsusliite, et aidata tõsta Eesti elanike teadlikkust võimalikest hädaolukordadest nende piirkonnas.

„Eesti eri paigus võivad hädaolukorrad tekkida mitmetel erinevatel põhjustel, kuid kõige tõenäolisem oht on seotud karmide ilmastikuoludega,“ rääkis siseminister Kristian Jaani. „Piirkondlikest ohtudest ja kohalike inimeste vajadustest on kõige paremini teadlikud kohalikud omavalitused ning just seetõttu peame oluliseks toetada rahaliselt kriisiteadlikkuse tõstmist kohalikul tasandil,“ lisas Jaani.

Siseminister selgitas, et omavalitsusliidud saavad raha kasutada erinevate tegevuste elluviimiseks, mis on seotud teadlikkuse tõstmisega kriisideks valmistumisel, näiteks seminaride, infopäevade, koolituste ja muude tegevuste korraldamine. „Kuigi üldised hädaolukorras käitumise juhised on leitavad üleriigiliselt veebilehelt olevalmis.ee ja nutirakendusest „Ole valmis!“, siis ka ennetav selgitustöö kohalikul tasandil on hädavajalik, sest lisab üldisele teadmisele kohaliku mõõtme,“ lisas ta.

Toetus eraldatakse riigieelarvelistest vahenditest ja raha jaotatakse omavalitsusliitude vahel lähtudes põhimõttest, et 80% toetuse vahenditest jagatakse maakondade vahel võrdselt ning 20% toetuse vahenditest jagatakse maakondadele rahvastikuregistri andmetel elanike arvu osakaalu alusel. Raha suunatakse otse omavalitsusliitudele, kes võtavad vastutuse selle otstarbeka kasutamise eest.

Siseministeeriumi pilootprojekti raames toetati 100 tuhande euroga elanike kriisideks valmisoleku tõstmist maakondlikul tasandil ka 2019. aastal. Pilootprojektis osalesid eranditult kõik omavalitsused ning koostöös Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Naiskodukaitse piirkondlike esindajatega viidi ellu hulganisti omanäolisi ja edukaid tegevusi. Näiteks Hiiumaa Omavalitsuste Liit arendas toetusrahaga elanikkonnakaitseteemalist kodulehekülge, Jõgevamaal korraldati hädaolukorraplaanide läbimäng elanike evakuatsiooniks ja Raplamaal koostati maakondlik tegevuskava, mille üheks tegevuseks paljudest oli noortele mõeldud ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist“. Erinevatele sihtrühmadele, näiteks kohalikele elanikele, omavalitsuste spetsialistidele, ettevõtete ja korteriühistute juhtidele, külavanematele ja teistele, korraldati kriisideks valmisolekualaseid koolitusi, infopäevi ja lauaõppuseid. Tegevuste tulemusena oskavad inimesed paremini mõista võimalikke hädaolukorra ohte ja elutähtsate teenuste ristsõltuvusi oma piirkonnas ning on iseseisvalt hakkama saamiseks paremini valmistunud.

Kuigi 2020. aastaks projekti jätkamiseks eelarvest täiendavaid vahendeid ei leitud, siis alates 2021. aastast on rahastus järjepidev ja omavalitsusliitudele eraldatakse projektiga kokku 100 tuhat eurot aastas kuni aastani 2024.

Toetuse saajad 2021: Harjumaa Omavalitsuste Liit, Hiiumaa Vallavalitsus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, SA Läänemaa, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa Vallavalitsus, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus.

News category: 

Veel uudiseid samal teemal

12.08.2021|Siseministeerium

Valitsus eraldab piiridel kontrolli suurendamiseks 1,6 miljonit eurot

12. augustil otsustas Vabariigi Valitsus eraldada valitsuse reservist Siseministeeriumile 1,6 miljonit eurot, et tõhustada piiridel COVID-19 kontrolle ja ennetada ebaseaduslikku migratsiooni Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Eesti-Läti piiril. Lisaks kaetakse valitsuse reservist riigiinfo telefoni 1247 kulutused 90 000 euro ulatuses.

17.03.2021|Siseministeerium

Kriisikomisjon sai ülevaate uuendatud riskianalüüsidest

Siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse püsiva kriisikomisjoni aasta esimene istung keskendus asutuste valmisolekule erinevate kriisiolukordade lahendamiseks.