Sa oled siin

Ministeeriumid otsivad e-koolituste läbiviijat pikaajalise viisa alusel Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele

22. juuli 2021 - 11:23

Siseministeerium ja Kultuuriministeerium otsivad taotlusvooruga partnerit, kes viiks läbi e-koolitused, mis on suunatud Eestisse pikaajalise viisaga õppima või tööle tulnud kolmandate riikide kodanikele ning nende pereliikmetele. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. august kell 11.

Taotlusvooru „Pikaajalise viisa alusel Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele suunatud e-koolitused 2021–2022“ eesmärk on tagada, et nad saaksid Eestis kohanemiseks ja töötamiseks kõik vajalikud teadmised. Selleks  tuleb luua õppevideod ja -materjalid, viia vähemalt viiesaja Eestis viibiva sihtgrupi liikmega läbi nõustamistegevused, korraldada Eesti tööandjatele 45 nõustamisseminari ning luua ja viia ellu kommunikatsioonistrateegia sihtgrupini jõudmiseks.

Tegevused viiakse ellu 2021. aasta oktoobrist 2022. aasta detsembrini. Taotlusvooru kogueelarve on 480 000 eurot, mida rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotlejatele toimub infotund 29. juulil algusega kell 15.00.

Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil www.amif.ee.