Sa oled siin

Kriisikomisjon sai ülevaate uuendatud riskianalüüsidest

17. märts 2021 - 17:05

Siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse püsiva kriisikomisjoni aasta esimene istung keskendus asutuste valmisolekule erinevate kriisiolukordade lahendamiseks.

Vabariigi Valitsuse määrusega on kehtestatud loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta tuleb koostada riskianalüüs, samuti on määratud riskianalüüside koostamist juhtivad asutused. Hädaolukorra riskianalüüsis hinnatakse hädaolukorra tekkimise tõenäosust ja hädaolukorra tagajärgi ning esitatakse ettepanekud hädaolukorra ennetamiseks.

„Kuigi kogu riigi ressurss on hetkel suunatud COVID-19 epideemia lahendamisse, ei tohi me ära unustada ka teisi võimalikke riske,“ rääkis siseminister Kristian Jaani. „Tänasel istungil keskendusimegi erinevate hädaolukordade lahendamise eest vastutavate asutuste uuendatud riskianalüüside tulemustele ehk rääkisime sellest, kuidas asutused plaanivad riske ennetada, milline on nende võimekus hädaolukordadeks valmistumisel ja kriiside lahendamisel ning milliste võimalike tagajärgedega tuleb meil iga kriisi puhul arvestada. Riskianalüüse uuendatakse üldjuhul üks kord kolme aasta jooksul ja viimasele aastale tagasi vaadates tuleb tõdeda, et mida rohkem on asutused üksteise hädaolukorra riskidest teadlikumad, seda lihtsam on teise valdkonna murekohti mõista ja tulemuslikumat koostööd teha,“ lisas siseminister.

Siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd tutvustas komisjoni liikmetele, milliseid hädaolukorra riskianalüüse koostatakse, milleks riskianalüüsi tulemusi kasutatakse ning millised olid Siseministeeriumi täiendavad ootused riskianalüüside uuendamisel. „Peame pöörama rohkem tähelepanu erinevate ohtude ja riskide tutvustamisele avalikkuses, et meil oleks võimalikult palju neid inimesi, kes on hädaolukordadeks valmistunud, tulevad kriiside ajal ise toime ja oskavad ka teisi aidata,“ selgitas asekantsler Murd.

Oma asutuse uuendatud riskianalüüsidest andsid komisjonile ülevaate Põllumajandus- ja Toiduamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Keskkonnaamet ja Kaitsepolitseiamet. Lisaks tutvustas Terviseameti peadirektor Üllar Lanno COVID-19 kriisi lahendamise hetkeseisu ning viimase päevakorrapunktina kinnitati ka Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 2021. aasta tööplaan.

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon on moodustatud kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks. Siseministri juhitava komisjoni pädevuses on anda hinnanguid juba aset leidnud hädaolukorra ohuga sündmusele või hädaolukorrale ning teha ettepanekuid edasise tegevuse kohta ning panna vajadusel täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid hädaolukordade ennetamiseks ja nendeks valmistumiseks ning jälgida nende täitmist.

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon kohtub tavapäraselt neli korda aastas. Komisjoni koosseisu kuuluvad lisaks siseministrile riigisekretär, ministeeriumide kantslerid, Kaitseväe peastaabi ülem, peaministri nõunik, Päästeameti, Politsei- ja piirivalveameti, Häirekeskuse ja Kaitsepolitseiameti peadirektorid, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor ning valitsuskommunikatsiooni direktor, Terviseameti peadirektor, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor ja Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler.

News category: 

Veel uudiseid samal teemal

12.08.2021|Siseministeerium

Valitsus eraldab piiridel kontrolli suurendamiseks 1,6 miljonit eurot

12. augustil otsustas Vabariigi Valitsus eraldada valitsuse reservist Siseministeeriumile 1,6 miljonit eurot, et tõhustada piiridel COVID-19 kontrolle ja ennetada ebaseaduslikku migratsiooni Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Eesti-Läti piiril. Lisaks kaetakse valitsuse reservist riigiinfo telefoni 1247 kulutused 90 000 euro ulatuses.

12.02.2021|Siseministeerium

Omavalitsusliitudele eraldatakse kriisiteadlikkuse tõstmiseks kokku 100 tuhat eurot aastas

Siseministeerium toetab aastatel 2021–2024 igal aastal kokku 100 tuhande euroga omavalitsusliite, et aidata tõsta Eesti elanike teadlikkust võimalikest hädaolukordadest nende piirkonnas.