Sa oled siin

Kriisikomisjon keskendus valitsusasutuste valmisolekule elutähtsa teenuse katkemisel

15. juuni 2017 - 9:07

Täna siseministeeriumis kogunenud valitsuse kriisikomisjon arutas valitsusasutuste valmisolekut elutähtsa teenuse katkemisel ning kuidas selles osas toimepidavust suurendada. 

Siseministeerium tegi kriisikomisjonile ülevaate möödunud aastal valitsusasutustes läbi viidud hindamise kohta, mis puudutas nende vastupanuvõimet elutähtsate teenuste katkestuse korral. Hindamistulemustest selgus, et kõige otsesemalt mõjutavad inimeste elu ja tervist siseministeeriumi valitsemisala kriitilised ülesanded, näiteks päästetöö, hädaabiteadete töötlemine ja avaliku korra tagamine.

Pärast tänast kriisikomisjoni lähevad valitsuse lauale juba konkreetsed ettepanekud, kuidas edasi minna. Siseminister Andres Anvelt märkis, et hindamisest tuli välja mõningaid kitsaskohti ja nüüd tulebki riigiasutustel tegeleda nende lahendamisega. „Tuleb leida nutikaid lahendusi ja leida need kiiresti, et riik saaks tegutseda ka hädaolukorras ning et inimestele oleksid tagatud elutähtsad teenused nagu elekter või veevarustus,“ sõnas Anvelt. Siseminister lisas, et riigi ja tema elanike toimetulek elutähtsa teenuse katkemisel sünnib vaid riigiasutuste, ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja elanike koostöö tulemusel.

Üks peamistest väljakutsetest, millega riigiasutused silmitsi seisavad, on just nimelt sõltuvus erasektoris tegutsevatest elutähtsa teenuse osutajatest. Detailsemalt arutas kriisikomisjon mobiil- ja andmesideteenuste, vältimatu arstiabi toimepidavuse ja vedelkütuse varustamise tagamise küsimusi elutähtsate teenuste katkestuste korral. Ühtlasi andis terviseamet ülevaate gripiravimi Tamiflu varustamisraskustest jaeapteekides tänavu talvel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Elari Kasemetsa sõnul sõltub ühiskonna toimimine üha enam elektroonilisest maailmast. „Kui andmebaasid või -side ei tööta, halvab see riigi toimimist samamoodi kui nö nähtavad asjad. Kuigi uued digilahendused loovad uusi võimalusi, kaasnevad sellega ka riskid ja riigi kohus on vajadusel inimesi kaitsta,“ toonitas Kasemets. „Selle aluseks on hea koostöö riigi- ja erasektori vahel. Näiteks teeme ühes sideettevõtetega tihedat tööd selle nimel, et sideteenus oleks minimaalselt häiritud elektrikatkestuste, sidevõrgu rikete või tarkvaraviiruste korral.“

Komisjon otsustas, et valitsusasutused peavad jätkama oma vastupanuvõime suurendamist ulatuslikeks elutähtsate teenuste katkestusteks ning võtma kasutusele vajalikud meetmed neist sõltuvuse vähendamiseks.

Valitsuse kriisikomisjon koordineerib valitsuse tegevust kriisireguleerimise küsimustes ja esitab ettepanekud selle valdkonna edendamiseks. Komisjon, kuhu kuuluvad siseminister, ministeeriumite kantslerid, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ja häirekeskuse juhid, kaitseväe peastaabi ülem ja teised kõrged ametnikud, käib koos vähemalt korra kvartalis.