Sa oled siin

Kohanemisprogramm Settle in Estonia otsib partnerit keeleõppe koolituste läbiviimiseks

20. juuli 2020 - 10:38

Rahvastikuministri haldusala poolt välja kuulutatud hanke korras otsitakse partnerit kohanemisprogrammi Settle in Estonia A1 ja A2 keeleõppe koolituste läbiviija leidmiseks kuni 2023. aasta keskpaigani. Teenuse sihtgrupiks on juba Eestisse elama asunud uussisserändajad. Keeleõppe pakkumise tulemusena on soov tagada neile esmane riigikeele oskus, mis on eelduseks iseseisvaks hakkamasaamiseks Eesti ühiskonnas. Programmi eesmärk on innustada Eestis elavaid uussisserändajaid osalema tasemeeksamil ja motiveerida alustatud õpinguid iseseisvalt hiljem jätkama. 

Rahvastikuminister Riina Solman: “Kohanemisprogrammi keeleõppe järjepidev pakkumine on vajalik,  et Eestisse elama asunud inimestel oleks võimalus alustada riigikeele omandamist, mis omakorda soodustab nende  võimalust  õppida tundma riigi toimemehhanisme, meie kombeid ja tavasid ning austama ja  kultuuri omapärasid. Riigikeele õpe on alus, et siia saabunud välismaalased tuleksid toime iseseisvalt ning kohaneksid meie oludega. See omakorda aitab siia saabunud inimestel edukamalt panustada ka Eesti majanduse ja ühiskonna arengusse ning ennetab võimalike konfliktide teket. Kohanemisprogrammi keeleõppe korraldajal on täita oluline roll rakendades ellu oma kogemused ja pädevuse sihtgrupile tulemusliku teenuse pakkumisel,  tekitades sealjuures neil huvi ja soovi jätkata õpingutega järgmisel keeleõppe tasemel.“

Solman selgitas, et uue hankepartneri roll on jätkata juba aastaid käigusolevate uussisserändajate keeleõppe koolitustega,  kuid lisaks A1 taseme keeleõppele on teenusepakkuja roll alustada ka A2 keeleõppe koolitustega. „Senised programmis osalejad on tundnud suurt huvi võimalustest õpingute jätkamiseks, lisaks on süvendatud keeleõppe vajaduse välja toonud kohanemisvaldkonna varasemad uuringud. Lisaks on hankepartneri ülesanne välja töötada uus ilma vahekeeleta metoodika ja vastavalt sellele ka koolitusmaterjalid,“ selgitas rahvastikuminister.  

Teenuse tõhustamiseks on keeleõppe koolitused planeeritud läbi viia ilma vahekeeleta. See omakorda muudab õppija jaoks ülemineku järgmisele keeleõppe tasemele tulevikus loogilisemaks ning võimaldab koolituskorra käigus ka rohkem riigikeelt praktiseerida. Ühe osaleja õppemaht on vastavalt A1 koolitustel 100 tundi ja A2 koolitustel 150 tundi, kuhu on sisse arvestatud ka iseseisva õppe osa. Koolitused jäävad põhiliselt toimuma Tallinnas, Tartus ja Narvas kuid soov on jätkata vajaduspõhise in-house koolitustega teistes Eesti piirkondades. Perioodil 2015-2019  on kohanemisprogrammi keeleõppes osaletud 3079 korral ning algaval perioodil on planeeritud arv suurusjärgus 2400.

Riigihanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 24.august 2020 kell 11.00. Lisainformatsiooni hanke kohta saab riigihangete registrist. Siseministeerium sõlmib eduka pakkujaga lepingu eeldatavasti septembris.
Keeleõppe koolitusi rahastatakse projekti „Uussisserändajate Eestis kohanemise toetamine“ raames 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist  ning 15% ulatuses riigieelarvest.

Kohanemisprogramm Settle in Estonia on siseministeeriumi poolt ellu kutsutud tasuta koolitusprogramm, mis aitab Eestisse juba elama asunud välismaalastel siin kergemini sisse elada ja kohaneda. Koolituste pakkumisega alustati 2015.aastal.

Valdkond: 
News category: 

Veel uudiseid samal teemal

18.07.2019|Kultuuriministeerium

Riigi kohanemis- ja lõimumisteenused on hästi vastu võetud

Civitta Eesti koostatud aruandest selgub, et aastatel 2014-2018 Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatud kohanemis- ja lõimumisteenustes osalejatest umbes 75% soovitaks teenuseid ka teistele. Kohanemisprogrammi läbinud kinnitavad, et nende teadmised Eesti riigi kohta on paranenud.

15.07.2019|Siseministeerium

Avanes taotlusvoor uussisserändajate kohanemise toetamiseks üldhariduskoolis

Täna, 15. juulil avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga partnerit, kes aitaks tagada haridusvaldkonna ekspertide pädevust uussisserändajatest õpilaste kohanemise ja õppe toetamiseks üldhariduskoolis.