Sa oled siin

Kohanemisprogramm aitab uussisserändajatel Eestisse sisse elada

30. oktoober 2014 - 13:43

SISEMINISTEERIUM, 14. august 2014 - Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas määruse, mis loob Eestisse elama asuvatele välismaalastele võimaluse tuleva aasta sügisest osaleda sisseelamist toetavas kohanemisprogrammis.

„Teiste riikide praktika näitab, et mida kiiremini ja edukamalt sisserändaja uues riigis kohaneb, seda suurem on tema panus uue elukohariigi arengusse. Kohanemist toetavate teenuste puudumine võib tähendada ühiskonnas isolatsiooni jäämist, kuna puuduvad eeldused edukaks osalemiseks tööturul, elukestvas õppes ning ühiskonnas laiemalt. See võib omakorda tuua kaasa sõltumise sotsiaaltoetustest ja teistest riigi poolt pakutavatest tugiteenustest,“ rääkis siseministeeriumi kantsler Leif Kalev. 2015. aasta sügisel algama kavandatud kohanemiskoolitused on mõeldud kõikidele alla viie aasta Eestis seaduslikult elanud välismaalastele ja nende perekonnaliikmetele, muuhulgas ka rahvusvahelise kaitse saajatele. Koolitusele suunab välismaalasi Politsei- ja Piirivalveamet, kuhu pöördutakse elamisloa või elamisõiguse alusel isikuttõendava dokumendi taotlemiseks. Kohanemisprogramm koosneb erinevatest moodulitest ja algtaseme keeleõppest. Baasmoodulis saavad kõik osalejad esmateadmised Eesti riigi ja ühiskonna toimimise, elanike õiguste, elamisloa saamise ja elanikele pakutavate teenuste kohta. Lisaks kuuluvad programmi erinevad teemamoodulid, milles käsitletakse näiteks töö ja ettevõtluse, õppimise ja teadustöö ning perekonnaga seotud teemasid. „Ootused on selged – koolitused peaksid olema praktilise sisuga, lühikesed ja paindlike läbimisvõimalustega,“ ütles Kalev.

Siseministeerium on kohanemisprogrammi sisu väljatöötamiseks teinud koostööd tööandjate, teenusepakkujate, kohalike omavalitsuste liitude esindajate, eri katusorganisatsioonide ja ülikoolidega. Koolituste korraldaja leidmiseks korraldab Siseministeerium hanked tuleval aastal. Kohanemisprogrammi kehtestamine nähti ette möödunud aastal Riigikogus vastu võetud välismaalaste seaduse muutustega. Muudatustega loodi täiendavaid võimalusi tippspetsialistide Eestisse elama asumiseks, kohanemisprogramm aitab kaasa nende praktilisele seosele siinse eluga ja ühiskonna terviklikumale toimimisele.

Veel uudiseid samal teemal

12.06.2017|Siseministeerium

Siseministeerium otsib partnerit kogukondades koostööürituste korraldamiseks rahvusvahelise kaitse vallas

Täna avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium partnerit, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket. Tegevuste eesmärgiks on suurendada kogukondlikku teadlikkust, ühtsustunnet ja avatust.

12.04.2017|Siseministeerium

Siseministeerium otsib partnereid koolide toetamiseks töös mitmekultuuriliste klassidega

Siseministeerium kuulutas välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes töötaks välja metoodilised materjalid ja koolitused õpetajatele ning õpilastele nendes üldhariduskoolides, kus õpivad kolmandatest riikidest pärit uussisserändajad.