Sa oled siin

Kohalikke omavalitsusi toetatakse kolmandate riikide kodanikele info ja teenuste pakkumisel

27. aprill 2016 - 15:15

Siseministeerium kuulutas välja taotlusvooru, millega otsitakse partnerit, kes pakuks kohalike omavalitsuste töötajatele koolitusi ja nõu kolmandate riikide kodanikele kohanemiseks ja lõimumiseks vajaliku teabe ning teenuste pakkumisel.

Koolituste ja juhendmaterjalide pakkumise eesmärk on suurendada omavalitsuste töötajate teadlikkust ning oskusi pakkuda kolmandate riikide kodanikele teenuseid ja neid kogukonnaelus kaasata. Tänu sellele kohanevad kolmandate riikide kodanikud paremini ja saavad ka ise kiiremini ühiskonnaellu panustada. 

Tegevused on suunatud neile kohalike omavalitsuste töötajatele, kes vahetult kolmanda riikide kodanikega tegelevad. Tegevused algavad kõige varem 1. septembril sel aastal.

Taotlusvooru kogueelarve on 20 000 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (75% projekti kogueelarvest) ning riigieelarvelistest (25% projekti kogueelarvest) vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26. mai 2016.

Taotlemise vormid ja juhendi leiab veebilehelt www.amif.ee

#amif

Lisainfo:
Aigi Kasvand
Siseministeeriumi välisvahendite osakond
Tel 612 5180
aigi.kasvand@siseministeerium.ee