Sa oled siin

Kodanikuühiskonna uue arengukava prioriteedid said paika

13. juuli 2014 - 19:08

SISEMINISTEERIUM, 26. juuni 2014 - Kolmapäeval, 25. juunil Siseministeeriumis kogunenud valitsuse ja vabaühenduste ühiskomisjon leppis kokku uue kodanikuühiskonna arengukava prioriteetides, milleks on kaasav ja osalev kodanikuühiskond ning vabaühenduste osalemine avalike teenuste osutamisel.

Siseminister Hanno Pevkur rõhutas, et kuigi algselt oli arengukava koostamisel plaanis tähelepanu seada viiele teemavaldkonnale, siis komisjoni otsus keskenduda kahele prioriteedile on väga mõistlik. „Fookuse hoidmine on iga arengukava puhul kriitilise tähtsusega ja mul on väga hea meel, et kodanikuühiskonna puhul said peamisteks just kaasamine ning vabaühenduste osalemine teenuste osutamisel. Nüüd on järgnevatel kuudel vajalik kaks eesmärki täita ka sisuga, et saaksime veel selle aasta lõpus kodanikuühiskonna arengukava valitsuses heaks kiita,“ märkis minister.

Lisaks kodanikuühiskonna arengukava prioriteetide seadmisele tutvus valitsuse ja vabaühenduste esindajate ühiskomisjon poliitikauuringute keskuse Praxis  poolt läbiviidud ja vastvalminud uuringuga vabaühenduste sisedemokraatiast, kus on välja toodud, et enamik vabaühendusi peab oma liikmete kaasamist oluliseks. Samas kaasavad liikmeid sagedamini need vabaühendused, kus on teadlik juhtkond, aktiivsed liikmed ning aega, oskusi ja raha. „Vabaühenduste roll otsuste langetamisel üha suureneb, kuid sellega kaasneb ka suurem avalikkuse tähelepanu nende ühenduste tegevusele ja selle läbipaistvusele – vabaühenduste sisedemokraatia areng on äärmiselt oluline, kui räägime vabaühenduste arengust,“ ütles Hanno Pevkur.

Kolmapäeval kogunenud ühiskomisjoni arutelul osalesid esindajad Avatud Eesti Fondist, Eesti Evangeelsest Luterlikust Kirikust, Eesti Külaliikumisest Kodukant, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust, Justiitsministeeriumist, Kultuuriministeeriumist, Sillamäe Lastekaitse Ühingust, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist, Praxisest ning Sotsiaalministeeriumist. Uue kodanikuühiskonna arengukava välja töötamisel on seni oma panuse andnud umbes 300 inimest. Siseministeeriumi eestvedamisel viidi läbi ka 17 maakondlikku arutelu, mis andsid kava loomisele olulise sisendi.  Uus arengukava valmib 2014. aasta lõpuks.

Valitsuse ja vabaühenduste esindajate ühiskomisjon koguneb siseministri juhtimisel kaks korda aastas ning tegeleb Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni ja kodanikuühiskonna arengukavade ettevalmistamise ja rakendamise järelevalve ning avaliku võimu ja kodanikualgatuse koostööle kaasa aitamisega.

Info kodanikuühiskonna arengukava ja selle koostamise kohta on kättesaadav Siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/arengukava2020/.

Lisainfo: Aveli Ainsalu, aveli.ainsalu@siseministeerium.ee, tel 612 5203

Veel uudiseid samal teemal

28.03.2019|Siseministeerium

Iga teine inimene on viimase aasta jooksul osalenud vabatahtlikus tegevuses

Siseministeeriumi tellitud ja Balti Uuringute Instituudi läbi viidud uuringust selgub, et iga teine Eesti inimene on viimase aasta jooksul osalenud vabatahtlikus tegevuses.

19.10.2018|Siseministeerium

Kodanikupäeva aumärgi kandidaate saab esitada tuleva nädala lõpuni

Siseministeerium kutsub kuni pühapäeva, 28. oktoobrini esitama kandidaate kodanikupäeva aumärgi tunnustusele.