Sa oled siin

Kagu-Eesti piirialade ekspertkomisjon kaardistas vajalikud tegevused

7. veebruar 2015 - 18:14

Eile kogunes Põlvas Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks moodustatud komisjon, mis arutas nii piirivalve, kohalike teede, hariduse ja kultuuri küsimusi kui ka muid Kagu-Eesti jaoks olulisi algatusi.

Ekspertkomisjoni juhi, siseminister Hanno Pevkuri sõnul näitas eilne kohtumine, et neljapäeval valitsusele tutvustatud ja peagi elluviidav Kagu-Eesti tegevuskava on suunatud õigetele teemadele. "Ettevõtluse ja taristu, sh kohalike teede arendamine ning kultuuripärandi väärtustamine käis läbi pea igast ettekandest," märkis siseminister.

Pevkuri sõnul arutati pikalt ühte põletavamat piirkonna teemat, milleks on teede olukord. "On mõistetav, et kõiki teid ei suuda Maanteeamet mustkattega varustada, mistõttu on äärmiselt oluline, et vähemalt küladest läbiviivad lõigud oleksid tolmuvabad. Selles osas oli Maanteeameti esindaja lootusrikas, öeldes, et sel aastal suurendatakse tolmuvabaks muudetavate teelõikude hulka," täiendas siseminister.

Komisjon arutas veel Setomaa hariduselu küsimusi, tegevuskava "Noored Setomaale" seisu, sai ülevaate viisakoordinaatori tegevusest ning piiriülesest koostööst.

Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks moodustatud komisjoni moodustas Vabariigi Valitsus. Valitsuskomisjoni ülesandeks on Kagu-Eesti piirialade elanike sotsiaalsete, hariduslike ja õiguslike probleemide analüüsimine ning ettepanekute esitamine nende lahendamiseks. Samuti on komisjoni ülesandeks Setomaa majandusliku ja kultuuri arengu ning jätkusuutlikkusega seonduvate küsimuste analüüsimine ja ettepanekute esitamine nende lahendamiseks. Komisjoni juhib siseminister ning sinna kuuluvad esindajad ministeeriumidest, kohalikest omavalitsustest, Riigikogu Setomaa toetusrühmast, Seto Kongressist ja Setomaa Valdade Liidust, samuti maavanemad jne.

#kagueesti #tegevuskava #koostöö