Sa oled siin

Euroopa Rändevõrgustiku Eesti riiklikuks kontaktpunktiks saab Tallinna Ülikool

1. aprill 2015 - 9:32
Raivo Küüt
Raivo Küüt

Alates 1. juunist 2015 saab Euroopa Rändevõrgustiku Eesti riiklikuks kontaktpunktiks Tallinna Ülikool. Täna allkirjastati Siseministeeriumi ja Tallinna Ülikooli vaheline koostöökokkuleppe Euroopa Rändevõrgustiku (ERV) Eesti riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmiseks ning koostööks kodakondsus- ja rändepoliitika valdkondades.

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüdi sõnul on uue Euroopa Rändevõrgustiku riikliku kontaktpunkti määramise eesmärk rändevaldkonna teadus- ja arenduskoostöös sisulise ekspertiisi võimalikult hea kvaliteedi saavutamine. „Tallinna Ülikoolis tegutsevad Riigiteaduste Instituut,
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut ning Eesti Demograafia Instituut, millel on pikaajaline kogemus kodakondsus- ja rändevaldkonna teadus- ja arendustegevuses. See võimaldab kaasata paremini valdkonna eksperte uuringute läbiviimisesse, tagada ekspertide järelkasvu ning luua koostoimet,’’ sõnas Küüt.

Tallinna Ülikooli rektori Tiit Landi sõnul on ERV riiklikuks kontaktpunktiks määramine ülikoolile hea võimalus rändepoliitika valdkonnas veelgi enam oma teadus- ja arendusvõimekusega panustada. „Euroopa Rändevõrgustiku uuringud on eeskätt seotud rändevaldkonna poliitikate kujundamisega, seega haakuvad need hästi Tallinna Ülikooli uurimissuundadega,“ lausus Land.

Senini on ERV riikliku kontaktpunktina tegutsenud Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute Keskus. Tallinna Ülikooli ERV riiklikuks kontaktpunktiks määramine võimaldab Sisekaitseakadeemial keskenduda eelkõige siseturvalisuse põhivaldkondadele nagu korrakaitse, piirivalve ja pääste.

ERV on 2003. aastal Euroopa Komisjoni asutatud võrgustik, mille eesmärk on pakkuda Euroopa Liidu institutsioonidele ning liikmesriikide ametiasutustele ja organisatsioonidele rände- ja varjupaigaalast ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet, et toetada Euroopa Liidu poliitikakujundamist kõnealustes valdkondades. Uue kontaktpunktiga sõlmib lepingu Euroopa Komisjon, kelle juures rändevõrgustik tegutseb.

Valdkond: