Sa oled siin

Euroopa linnade probleemid saavad terviklikuma käsitluse

10. juuni 2015 - 15:21

Tarkade, kaasavate ja roheliste linnadeni jõudmiseks on Eesti jaoks oluline õppida teiste Euroopa Liidu linnade kogemustest. Samas saame jagada häid praktikaid näiteks selles osas, kuidas IT-lahendused elukeskkonna arendamisel kaasa aitavad, ütles riigihalduse minister Arto Aas täna Riias toimuval Euroopa Liidu linnade tegevuskava arutelul.

Riigihalduse minister osaleb Euroopa Liidu territoriaalse ja linnalise arengu eest vastutavate ministrite kohtumisel, kus arutatakse Euroopa Liidu linnade tegevuskava. Tegevuskava eesmärk on pakkuda tuge üha suuremast linnastumisest tulenevate probleemide lahendamisel, mis on murekohaks mitte ainult Euroopa suurriikides, vaid ka Eestis.

Kohtumisel tõdes Arto Aas, et nii Euroopa kui Eesti linnapiirkondi ühendavad ühelt poolt sarnased trendid nagu rahvastiku vananemine, vähenemine või valglinnastumine. Teisalt peitub aga linnapiirkondades oluline potentsiaal mõjutada majanduse arengut kogu Euroopas.

„Euroopa Liidu linnade tegevuskava võiks anda Eesti linnadele võimaluse jagada väärt praktikaid eelkõige tarkade lahenduste vallas,“ märkis Aas. Ta tõi näiteks kohalike omavalitsuste internetipõhise infosüsteemi VOLIS, mis võimaldab avalikkusel lugeda kohaliku omavalitsuse istungite materjale, jälgida volikogu istungil toimuvat üle interneti ning olla kaasatud otsustusprotsessidesse läbi e-kaasamise kanalite. Samuti tõi ta välja nutirakenduse „Anna teada“ olulisuse suhtlusvahendina kohaliku omavalitsuse ja kodaniku vahel. Rakendus võimaldab inimestel heakorraprobleemidest teada anda ja omavalitsusel saada operatiivset infot lahendamist vajavate probleemide kohta.

Hea näide elanikkonna suuremast kaasamisest otsustusprotsessidesse on ka Riigikogu hiljutine otsus langetada kohalike valimistel valimisiga 16. eluaastani.
Arto Aasa sõnul lõikaksid meie linnadki kasu koostööst Helsingi, Barcelona või hoopis mõne Euroopa väikelinnaga. Tema hinnangul on Eesti peamised huvid seotud tarkade e-lahenduste, transpordi ja ettevõtluskeskkonna arendamisega.

Ministrid allkirjastavad kohtumisel deklaratsiooni, millega otsustatakse edasi liikuda Euroopa Liidu linnade tegevuskava suunas. Tegevuskava koostatakse Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa linnapiirkondade koostöös. Selle tulemusena valmib 2016. aastaks Euroopa Liidu ülene tegevuste plaan linnade jaoks olulisemates arenguvaldkondades, mille kaudu saavad erinevas suuruses Euroopa linnad panustada senisest selgemini üleeuroopaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisse.