Sa oled siin

Eriolukorra ajal on relvalubade kehtivuse osas erisusi

20. aprill 2020 - 16:57
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Riigikogu võttis vastu seaduse, millega muuhulgas pikendatakse relvalubade ja relvavaldkonna tegevuslubade kehtivust nendel inimestel, kellel lõppeb loa kehtivus eriolukorra ajal.

„Eriolukorra ajal on inimeste liikumine ja ametiasutuste tegevus piiratud ning võib tekkida olukord, kus väljastatud relvalubade kehtivusaeg lõpeb ja nende pikendamine ei ole võimalik. Niisamuti võib juhtuda tervisetõendiga, mida on tarvis loa omamiseks ja pikendamiseks,“ selgitas siseminister Mart Helme. „Seega, selleks, et inimesi mitte ebasoodsasse olukorda panna, tuleb näha ette võimalus erisuse tegemiseks relvalubade kehtimisajale. Samuti tervisetõendi pikendamisele, kuna pere- või eriarsti juurde saamine on praegusel ajal piiratud,“ märkis minister.

Seadusega nähakse ette relvaloa, kollektsioneerimisloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa ning relvaseaduse alusel väljastatud tegevuslubade kehtivuse pikenemine eriolukorra ajal ja 60 päeva pärast eriolukorra lõppu.

Erisus kehtib kuni 60 päeva pärast eriolukorra lõppu. Eelnimetatud ajavahemik on tarvilik selleks, et tagada luba pikendavatele inimestele mõistlik aeg loa pikendamise taotluse esitamiseks ja tervisetõendi hankimiseks pärast eriolukorra lõppu. Samuti on see piisav aeg, et Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) saaks naasta oma tavapärasesse töörütmi.

Muudatus puudutab üksnes neid relvaomanikke, kes on PPA poolt varasemalt kontrollitud, läbinud eksamid ning kellele on antud õigus relvi käidelda. Nende suhtes teeb amet jätkuvalt järelevalvet ja kui peaks ilmnema, et inimene paneb eriolukorra ajal toime süüteo, mis välistab relvade käitlemise õiguse, siis reageeritakse sellele tavapärases korras.

Ka tegevusloa pikendamine võib eriolukorra tõttu olla võimatu. Seetõttu nähakse ette, et ka tegevusluba, mille kehtivus lõpeb eriolukorra ajal, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 60 päeva pärast eriolukorra lõppu. Siseministeeriumi hinnangul peaks vältima olukorda, kus juriidilisel isikul lõpeb tegevusloa kehtivus temast mitteoleneval põhjusel. Sel juhul tekib nii juriidilisele isikule kui ka PPAle mitmeid kohustusi (nt ettevõte peab kogu relvaalase dokumentatsiooni, relvad, laskemoona jms PPAle üle andma), mida tuleb vältida.

Ka tegevusloa omanike, näiteks relvakaupmeeste ja relvameistrite, üle jätkub eriolukorra ajal järelevalve tegemine ning õiguslike aluste tuvastamisel tegevusluba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks.

Uusi relvalube politsei ei väljasta, kui ei ole läbitud eksamit ja perearstilt nõutavat kehtivat tervisetõendit. Kellel ei ole võimalik arstitõendit saada, peab oma taotlusega ootama eriolukorra lõpuni, siis menetletakse avaldust tavapärases korras.

Muudatused jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.