Sa oled siin

Enel Pungas: äärealadel on e-teenuste olemasolu eriti oluline

14. august 2019 - 13:21

Eile toimus Põlva riigimajas Kagu-Eesti ametnike välitööde raames rahvastikutoimingute seminar, mille osalejad juhtisid tähelepanu erinevatele piirkonna eripärast tulevatele kitsaskohtadele. Seminari juhtis Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.

„Kagu-Eesti – ja kõikide äärealade elanikud – pole kaugel mitte ainult pealinnast, vaid hõredama asustuse tõttu tihti ka kõige harilikematest teenustest,“ sõnas Enel Pungas. „Seetõttu on e-teenuste lihtsus ja kättesaadavus eriti oluline. Riik panustab nende arendusse üha rohkem ning muutub iga uue lahendusega inimesekesksemaks. Piirkondade kohalikel ametnikel on siin tähtis roll, kuna nemad kogevad kitsaskohti ja inimeste muresid kõige vahetumalt. “

Pungas rääkis, et Kagu-Eesti omavalitsustes tulenevad rahvastiku toimingute töö eripärad peamiselt piiriäärsele alale omasest suuremast välismaalaste pöördumiste osakaalust. „Ametnike juures käib palju Läti kodanikke, kes Eestisse tööle tulekuks vajavad isikukoode. Lisaks on rohkem Venemaalt pärit Eesti kodanikke, kes ostavad siia kinnisvara ja registreerivad ka oma elukoha, kuid reaalselt elama ei asu, küll aga soovivad saada Eesti riigi ja omavalitsuste poolt pakutavaid toetusi,“ rääkis Pungas.

Rahvastikutoimingute seminari lõpetuseks viidi läbi ajurünnak, kus arutleti, kas omavalitsustes elavatel inimestel on rahvastikutoimingute valdkonna teemadel piisavalt infot ning millist teavet oleks vaja teisiti või enam jagada. Mitmed ettepanekud puudutasid elukoha registreerimise juhtumeid, kus nt omanikud ei julge oma pinnale registreerimist lubada või on omaniku poolt oma elukohalt välja registreerimise menetlus liiga pika tähtajaga. Teemaks oli ka lapsele sünni registreerimisel nime panemisel lihtsustada vanemate valikuid, luues kindlasti lubatud eesnimede andmebaasi.

Rahvastikutoimingute seminaril osalesid omavalitsustes elukohta ja perekonnasündmusi registreerivad ametnikud, aga ka valla- ja linnasekretärid ja riigiasutuste esindajad.

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.