Sa oled siin

Eksperdid tutvustavad Soomest Eestisse tagasipöördumise suundumusi ja naasmist toetavaid teenuseid

5. detsember 2019 - 11:49

6. detsembril kell 9.30-16.00 toimub Riigikogu konverentsisaalis rahvastikuminister Riina Solmani algatusel tagasirändepoliitika seminar „Ootame teid!“, mis käsitleb Soomest Eestisse naasmise suundumusi ning riigi poolt tagasipöördujatele pakutavaid toetavaid teenuseid. Seminaril saavad sõna teadlased ja eksperdid, kes tutvustavad viimaste uuringute tulemusi. Paneelaruteludes püütakse välja selgitada, kuidas riik saaks meie inimeste naasmisele omaltpoolt tuult tiibadesse puhuda.


Soome iseseisvuspäeval on tähenduslik arutleda tuhandete Soomes elavate eestlaste ja nende Eestisse tagasipöördumise üle. Soome tugevam majandus on pakkunud tööd ja teenistust ligi 70 000 Eesti inimesele, keda ootame tagasi, sest meie ühiskond ja majandus vajab neid.  Värskest uuringust ilmneb, et ligikaudu 50 000 Soomes ametlikult või seal 20 000 pendelrände korras asuvat eestlast ei ole omaks võtnud soome identiteeti, vaid pigem tajuvad nad kodunt eemalolekut ajutisena. Kui paljud neist on valmis tagasi pöörduma?


Seminari avab rahvastikuminister Riina Solman, kelle sõnul peab Eesti paremini valmis olema tagasipöördujate vastuvõtmiseks ning nende muredega tegelemiseks. „Minu peamine sõnum rahvuskaaslastele välismaal on, et kõik meie inimesed on Eesti ühiskonnale olulised ning alati koju tagasi oodatud. Seminaril otsime vastuseid küsimustele, mida teha, et meie inimesed koju naaseksid; mida saab teha omavalitsus, mida riik, mida kogukond – ja mida peaksid nad tegema üheskoos?“ Tagasirände tendentse tutvustavad akadeemik Tiit Tammaru, Keiu Telve (PhD) ning piirkondlike arenguvõimalusi Riigikogu Arenguseirekeskuse juhataja Tea Danilov. Aruteluringides otsivad lahendusi ettevõtluse ja maaelu arengu eksperdid. Päeva juhib Neeme Raud.


Programm on toodud allpool.
Seminarist tehakse otseülekanne Riigikogu kodulehel.

Riigikogu hoonesse sisenemiseks on vajalik eelnev registreerimine: https://www.siseministeerium.ee/et/R.S.V.P 

Kersti Ringmets
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 612 5243/ 58707538
kersti.ringmets@siseministeerium.ee


Ajakava

09.30–10.00     Registreerimine ja hommikukohv
10.00–10.05     Rahvastikuminister Riina Solmani tervitussõna
I                            Rändekontekst ja olukorra ülevaade
10.05–10.25     „Eestist Soome lahkunud inimeste rändepõhjustest ja tagasirändekavatsustest, RITA rändeuuringu tulemused“ – prof Tiit Tammaru (Tartu Ülikool)
10.25–10.45     „Pendelrändaja valikud“ – Keiu Telve (PhD, Vabamu)
10.45–11.00     Küsimused ja arutelu
11.00–11.05    Videolood tagasipöördunuist „Meie inimesed“ – ERR
II                           Maaelu võimalused ja piirkondlik areng 21. sajandi Eestis
11.05–11.30     „Ühtlasema piirkondliku majandusarengu otsustuskohad“ – Tea Danilov, (Riigikogu arenguseire keskuse juhataja).
11.30–12.30     Aruteluring „Mida saavad teha omavalitsused, kogukonnad ja ettevõtjad, et piirkonda tuleks investeeringuid ja töökohti?“ Osalevad: Raido Lember (EAS), Aigi Young (tagasipöörduja, Võrumaa Arenduskeskus),  Madis Reinup, (Maaelu Edendamise Sihtkapital), Silva Anspal (Eesti Leader Liidu juhatuse liige), Aarne Toomsalu (Leiutajate Liit), Krista Habakukk (külaliikumine Kodukant)
12.30–13.15     Lõunapaus
III                         Tagasipöördumist toetavad meetmed
13.15–14.00     Aruteluring „Tagasipöördujate teenused ja ootused“ Osalevad: Andero Adamson (Haridus- ja Teadusministeerium),  Kätlin Kõverik (Integratsiooni Sihtasutus), Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeerium), Terje Jürivete (Pärnu Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist)
IV                         Aruteluring „Kuidas saavad panustada riik ja ettevõtjad?“
14.00–15.00     Osalevad rahvastikuminister Riina Solman, riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjoni esimees Jaak Valge, Valdar Liive (Helsingi LV majandusarengu nõunik), riigikogu liikmed Helmen Kütt, Marek Jürgenson, Eerik-Niiles Kross
15.00–15.15     Seminari võtab kokku Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt.
Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.