Sa oled siin

Eestist sai ÜRO vabatahtliku katastroofiriski vähendamise raamistiku liige

23. märts 2015 - 13:03

Sellel nädalal Jaapanis, Sendais ülemaailmsel katastroofiriski vähendamise konverentsil võtsid 187 ÜRO liikmesriiki ühiselt vastu uue katastroofiriski vähendamise koostööraamistiku, mille liikmesriikide hulka kuulub nüüd ka Eesti.

Uus raamistik on kehtiv aastani 2030 ning sellel on seitse eesmärki, mida tuleb saavutada järgneva 15 aasta jooksul. Näiteks tuleb märkimisväärselt vähendada ülemaailmsete katastroofide tagajärjel hukkunute arvu, samuti katastroofist mõjutatud inimeste arvu
ja majanduslikke kahjusid. Lisaks vähendada oluliselt elutähtsate teenuste katkemist ja oluliste infrastruktuuride kahjustusi (sh tervise- ja haridusvaldkonna teenused). Tulevikus peaks olema rohkem neid riike, kellel on riiklikud ja kohalikud katastroofide ennetamise
strateegiad aastani 2020. Samuti vajab parandamist rahvusvaheline koostöö tagamaks parem ligipääs erinevate katastroofide varajase hoiatuse süsteemidele.

Sendai raamistikuga liitumine kergendab  oluliselt rahvusvahelist koostööd ja arendustegevusi elanikkonnakaitse, keskkonnakaitse, arengukoostöö ning humanitaarabi valdkondades. Koostööraamistiku peamisi eesmärke on suurendada maailma turvalisust loodusõnnetuste korral.
Kuna suurõnnetusteks valmistumine ja nendele reageerimine hõlmab peamiselt elanikkonnakaitse valdkonda, on Eestis teema eestvedajaks Siseministeerium.
Käesoleval aastal lakkab kehtimast 2005. aastal vastu võetud ÜRO vabatahtlik katastroofiriski vähendamise raamistik, mille 168 liikmesriigi hulka Eesti ei kuulunud.

Toomas Viks
pressinõunik
Siseministeerium
55 45679