Sa oled siin

Eestisse saabuvad Schengeni idasuuna välismaismaapiiri omavate riikide siseministrid

7. veebruar 2015 - 18:44
Hetk ministrite kohtumiselt
Hetk ministrite kohtumiselt

27. - 28. jaanuarini toimub Mustvees ja Tartus Schengeni ruumi idasuuna välismaismaapiiri omavate riikide siseministrite kohtumine, kus osalevad Eesti ja Soome siseministrid, Leedu asesiseminister ning Slovakkia, Norra, Läti, Leedu, Poola, Ungari ja Rumeenia siseministeeriumite ning Euroopa Liidu IT-agentuuri esindajad.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on kohtumise peateemaks piirijulgeolek Euroopa Liidu maismaapiiril ja erinevad meetmed selle paremaks tagamiseks. Samuti käsitletakse ebaseadusliku sisserände ja piiriülese kuritegevusega seotud probleeme. „Pingeline olukord Ukrainas ning terrorirünnakud Euroopas vajavad kõigi Euroopa Liidu piiririikide tõhusaid ja koordineeritud vastumeetmeid. Hästi kaitstud ja tugev välispiir on Euroopa Liidu jaoks lähiaja võtmeküsimuseks. Euroopa peab mõtlema ka uutele võimalustele, mida arendada terrorismivastaseks võitluseks. Ma pean oluliseks lennureisijate broneeringuinfosüsteemi (PNR) tõhusat rakendamist, lisaks on vaja aktiivselt tegeleda e-piiride mehhanismide kiirema kasutuselevõtmisega,’’ lisas Pevkur.

Eestis toimuval kohtumisel soovitakse ühisavalduses juhtida tähelepanu vajadusele suunata 2017. aastal toimuva sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi (ISF-Borders) määruse vaheülevaatuse ajal piisaval hulgal raha välismaismaapiiride toetuseks. Vastuvõetavat ühisavaldust tutvustab minister Pevkur neljapäeval, 29. jaanuaril, Riias toimuval Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel.

Visiidi käigus külastatakse Rakvere politsei ja pääste ühishoonet ning Mustvee kordonit. Kolmapäeval toimub ühine arutelu Tartu Ülikooli senati saalis.