Sa oled siin

Eestis elavatele brittidele kehtib EL-i õigus aastani 2020

13. detsember 2018 - 11:48
Foto: Flickr

Valitsus otsustas esitada Riigikogule edasiseks menetlemiseks seaduseelnõu, et tagada Ühendkuningriigi kodanikele Euroopa Liidust väljaastumislepingu kohased õigused.

Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmisega säilivad Euroopa Liidu kodanike õigused kuni 2020. aasta lõpuni ka Ühendkuningriigi kodanikele ja nende pereliikmetele.  Seaduse muutmata jätmisel muutuksid Ühendkuningriigi kodanikud 30. märtsist 2019 Eesti seaduste mõistes kolmandate riikide kodanikeks.

Pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust 29. märtsil 2019 algab üleminekuperiood, mis kestab kuni 2020. aasta lõpuni. „Soovime teha ülemineku Eestis elavatele Ühendkuningriigi kodanikele võimalikult lihtsaks ja bürokraatiavabaks,“ ütles siseminister Katri Raik. „Nii kehtib üleminekuperioodi lõpuni Ühendkuningriigi kodanikele ja nende perekonnaliikmetele edasi üldjuhul Euroopa Liidu õigus. Ühendkuningriigi kodanikud saavad jätkata siin elamist kehtiva ID-kaardi alusel kuni dokumentide kehtivusaja lõpuni,“ lisas minister. Nende kolmandatest riikide kodanikest pereliikmed saavad Eestis viibida senise elamisõiguse alusel. Elamisloakaarti – väljaastumislepingut tulenevat uut Eestis elamisõigust tõendavat dokumenti, plaanib politsei- ja piirivalveamet väljastama hakata 2021. aastal.

Alates 2021. aasta aprillist Eestisse saabuvad Ühendkuningriigi kodanikud kuuluvad välismaalaste seaduse reguleerimisalasse ja peavad politsei- ja piirivalveametilt taotlema elamisluba sarnaselt teistele kolmandate riikide kodanikele. Ühendkuningriiki käsitletakse tulevikus sarnaselt Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga, kelle kodanikele ei laiene sisserände piirarv Eestis.

Siseministeeriumi pädevuses on küsimused, mis puudutavad Ühendkuningriigi kodanike ja nende perekonnaliikmete Eestisse elama asumist ja nende isikut tõendavaid dokumente Eestis.

Lisainfot leiate siseministeeriumi Brexiti alamlehelt.