Sa oled siin

Eesti ja USA tugevdavad tuumajulgeolekualast koostööd

5. aprill 2021 - 17:20
Arhiiv: õppus 2019. aastal

Siseministeerium ja Ameerika Ühendriikide Tuumaohutuse Amet sõlmisid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärk on tõhustada radioaktiivsete ainete ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegude ennetamist ja tõkestamist.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar märkis, et tegemist on olulise verstapostiga Eesti ja USA tuumajulgeolekualases koostöös. „Tänu täna allkirjastatud koostööleppele saame partnerluses USA tuumajulgeolekuekspertidega koolitada oma siseriiklikke eksperte. See omakorda võimaldab siseturvalisuse eest vastutavatel asutustel ohuallikaid senisest veelgi edukamalt tuvastada ja seeläbi ebaseaduslik tegevus peatada,“ tõi asekantsler välja.

Kommusaar märkis, et radioaktiivsed ained kujutavad ebaseadusliku käitlemise korral ohtu keskkonnale, inimeste elule ja tervisele ning kuritahtliku kasutuse puhul ka julgeolekule. „Kuigi julgeoleku vaatest on kiirgusohu realiseerumine hetkel väikese tõenäosusega, oleks sellel realiseerumise korral ulatuslik mõju. Seetõttu on oluline teemaga pidevalt tegeleda,“ selgitas asekantsler. Ta lisas, et USA partneriga ellu viidavatesse koostööprojektidesse kaasatakse pea kõik Siseministeeriumi valitsemisala asutused ning konkreetsed tegevused asutuste lõikes töötatakse välja järgnevatel kohtumistel.

“Meil on olnud Eestiga pikaajaline ja edukas koostöö. Siseministeerium on alati olnud oluline partner meie püüdlustes ennetada radioaktiivsete ainete ebaseaduslikku käitlemist. Mul on hea meel, et täna sõlmitud lepinguga laiendame juba toimivat partnerlust veelgi,“ sõnas Ameerika Ühendriikide Tuumaohutuse Ameti materjaliohutuse valdkonna asejuht Art Atkins. “Vastavalt koostöölepingule soovime Siseministeeriumi haldusala asutustele pakkuda tuge nii koolituste kui varustuse näol, et tugevdada Eesti võimekust radioaktiivsete ainete salakaubaveovastases võitluses. Esimene vastavasisuline virtuaalkoolitus toimub juba käesoleva nädala lõpus,“ tõi Atkins välja.

Kommusaar ja Atkins tänasid ka Ameerika Ühendriikide Saatkonda Eestis, kes on kahe riigi vahelisele tuumaohutusalasele koostööle kaasa aidanud. Ameerika Ühendriikide Energeetikaministeeriumi haldusalasse kuuluval Riiklikul Tuumaohutuse Ametil on Siseministeeriumiga pikaajaline ja usaldusväärne koostöö.

News category: