Sa oled siin

Edukas pilootprojekt kinnitas liiklusõnnetuste infoliini vajalikkust

31. august 2021 - 11:30

Siseministeerium koos Politsei- ja Piirivalveameti (PPA), Häirekeskuse ning Eesti Liikluskindlustuse Fondiga (LKF) viisid 2021. aasta mais läbi varalise kahjuga liiklusõnnetuste  infoliini pilootprojekti. Eduka pilootprojekti järgselt jätkab Siseministeerium püsiva nõuandeliini käivitamise ettevalmistustega.

Siseminister Kristian Jaani nentis pilootprojekti tulemusi kommenteerides, et uuendused on vahel üllatavalt lihtsad. „Me näeme, et nö plekimõlkimiste lahendamised võtavad politseinikelt palju töötunde. Samas on kogu protsess liikluses tekkinud kahju fikseerimisest kuni selle hüvitamiseni protsessina inimestele võimalikult lihtsaks tehtud. Meil ei ole mõtet saata politseipatrulli plekimõlkimise juurde, kui keegi pole viga saanud ja osalised saavad ise olukorra fikseeritud,“ ütles Jaani. Siseminister nentis, et avariipolitseinike väljakutsete teenindamise maht oli infoliini toimimise ajal oluliselt väiksem. „Nõustamisliini ellukutsumine tooks politseinike töös muutuse ja kulude kokkuhoiu. Väikese riigina peame olema eriti targad oma maksuraha kasutamisel,“ tunnistas Jaani.


Siseministeeriumi, PPA, Häirekeskuse ning LKF-i koostöös testiti 17.–30. mail 2021. aastal nö plekimõlkimiste infoliini. Infoliin teenindas inimesi riigiüleselt ning vastas kahe nädala vältel kokku 210 kõnele, millest infoliini abil lahendati 177 juhtumit. Pilootprojekti käigus sõitis politseipatrull sündmuskohale vaid 28 korral. Pilootprojekti eesmärk oli katsetada infoliini piisavust varalise kahjuga liiklusõnnetusse sattunud inimeste nõustamisel, juhendamisel ja vajaduse korral rahustamisel. Pilootprojekt näitas, et infoliin asendas politsei praegust rolli olukordades, kus sündmuspaigale sõidetakse tihti vaid eespool nimetatud eesmärkidel.
Pilootprojektil olid positiivsed tulemused ka Häirekeskuse 112 hädaabiliini koormusele, kus päästekorraldaja võitis kõne teenindamisel keskmiselt 1 minuti.


PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul vabastaks infoliini käivitamine üle Eesti u 41 tundi politseipatrulli tööaega nädalas. „Lisaks vabaneks ligi 1920 tundi politseiametniku tööaega, kui nõustamisliin võtaks üle kõik kõned, mis hetkel suunatakse patrullidele lahendamiseks,“ lisas ta.


LKF-i projektijuht Taavi Kiibus kinnitas, et pilootprojekt oli edukas. „Kliendid said vajalikud dokumendid korrektselt vormistatud, kahjude käsitlemisel tõrkeid ei tekkinud ning kahjujuhtumid lahendati tavapäraselt kiiresti. Koostöös kindlustusandjatega on LKF nüüd loomas liiklusõnnetusest teatamise digitaalset lahendust, mis valmib selle aasta lõpuks ja lihtsustab liiklusõnnetuse vormistamist sündmuskohal,“ ütles Kiibus.


Pilootprojekti tulemusena jätkatakse koostööd nõuandeliini püsivaks käivitamiseks eesmärgiga vähendada varalise kahjuga liiklusõnnetustele reageerimiste ja  süüteomenetluste arvu ning abistada varalise kahjuga liiklusõnnetusse sattunud inimestel sündmuskohal süü küsimuses kokkuleppele jõudmist.