Sa oled siin

E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejatel tuleb läbida senisest põhjalikum taustakontroll

31. märts 2021 - 9:09

Alates homsest, 1.aprillist jõustub siseministri määruse muudatus, millega  hakatakse tulevastelt e-residentidelt digitaalse isikutunnistuse taotlemisel küsima täiendavaid andmeid. Lisaandmete küsimise eesmärk on teha e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejale senisest veelgi põhjalikum taustakontroll ja hinnata taotluse eesmärgipärasust. 

E-residendi digitaalne isikutunnistus võimaldab e-keskkonnas usaldusväärselt oma isikut tõendada ja annab teistele isikutele või asutustele võimaluse veenduda, et isik on tõepoolest see, kelle ta väidab end olevat.  E-residendi digitaalset isikutunnistust ei ole lubatud välja anda isikule, kes ohustab avalikku korda või riigi julgeolekut. „E-residentsuse programmi kasvades ja arenedes on vaja arvestada üha kiiremini muutuvat maailma, hinnata järjepidevalt riske ja kavandada asjakohaseid maandamismeetmeid. Nii on järjest olulisem kontrollida tulevaste e-residentide tausta veelgi põhjalikumalt, saamaks kindlust,  kas iga e-resident on ikka see, kellena ta end väidab olevat, kas tema tegevus on seaduslik ja kooskõlas Eesti riigi huvidega,“ rääkis Siseministeeriumi kodakondsus ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus.

E-residentidelt digitaalse isikutunnistuse taotlemisel lisaandmete küsimise eesmärk on teha e-residentidele senisest põhjalikum taustakontroll ja hinnata taotluste eesmärgipärasust. „Juba praegu teevad Eesti õiguskaitseasutused riigile kättesaadavate andmete alusel kõik, et välistada e-residentsuse programmist välismaalased, kes ei ole õiguskuulekad ja võivad kujutada ohtu avalikule korrale või julgeolekule. Lisaandmete küsimise eesmärk on aga senisest veelgi kindlamalt tagada, et ligipääsu Eesti e-teenustele saavad need välismaalased, kes vastavad e-residendile seaduses sätestatud tingimustele, on usaldusväärsed ja isiku senine käitumine ei viita, et ta võiks talle antavat hüve mingil viisil kuritarvitada,“ lisas Annus.

Määruse muutmisega täpsustatakse andmete loetelu, mida on vaja koguda e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise menetluses, andmaks Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) senisest enam võimalusi veendumaks isiku usaldusväärsuses. „Selleks, et suurenenud andmehulga esitamise juures ei kaoks kasutajamugavus, lõi PPA koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega uue e-residentidele mõeldud iseteeninduskeskkonna https://eresident.politsei.ee. Keskkond on uue kujunduse ja uute funktsionaalsustega. Peamiseks muudatuseks on see, et e-resident peab looma endale kasutajakonto, tänu millele saab taotlust täita mitmes etapis. Samuti saab taotleja jälgida juba esitatud taotluse menetlusstaatust,“ rääkis Politsei- ja Piirivalveameti identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eva-Helen Kangro.

Kangro lisas, et uus taotlusankeet võimaldab taotlejal endal paremini läbi mõelda e-residendi digi-ID kasutamise plaani ning PPA-le annab taotluskeskkond parema võimaluse veendumaks välismaalase kavatsustes. „Näiteks küsitakse täiendavat infot välismaalase vastu algatatud süüteomenetluste, ärikeeldude, infot isiklike ja temaga seotud ettevõtetele kuuluvate pangakontode kohta.“

E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlemisel lisaandmete küsimine puudutab kõiki isikuid, kes taotlevad e-residendi digitaalset isikutunnistust. Muudatused ei puuduta Eesti kodanikke ega Eestis elamisloa alusel elavaid inimesi.