Sa oled siin

Balti riikide siseministrid arutavad siseturvalisuse küsimusi

18. veebruar 2020 - 16:19
Eesti siseminister Mart Helme, Leedu siseminister Rita Tamašunienė ja Läti siseminister Sandis Ģirģens arutavad täna Riias siseturvalisuse küsimusi.

Eesti, Läti ja Leedu siseministrite homme Riias toimuval kohtumisel vahetatakse kogemusi Euroopa Liidu siseturvalisuse infotehnoloogiliste süsteemide rakendamisel ning tutvutakse kolme riigi praktikatega järgmise finantsperioodi eelarvete planeerimisel ja rahaliste vahendite kaasamisel valdkonda.

„Kaasaegsed ja omavahel suhtlevad infosüsteemid on Eesti turvalisustaseme hoidmiseks väga olulised ning lähiaastatel tuleb kõikidel liikmesriikidel teha palju tööd selleks, et kokkulepitud lahendused ellu viia,“ sõnas siseminister Mart Helme homse kohtumise ühte peateemat tutvustades. „Arendatavad lahendused aitavad tuua kokku erinevates baasides olevad andmed, teostada lihtsamalt otsinguid ja võidelda seeläbi näiteks identiteedipettuste vastu,“ lisas siseminister.

Siseministri sõnul kaasnevad infotehnoloogiliste arengutega ka murekohad. „Pädevate IT-spetsialistide leidmine ja neile konkurentsivõimelise palga maksmine on väljakutse. Praegu tegeleb meil uute infosüsteemide juurutamisega umbes 25 eksperti, suveks tuleb kaasata vähemalt 50 inimest,“ tõdes Helme.

Lisaks annavad kolme riigi siseministrid Riias toimuval kohtumisel ülevaate internetis leviva väärinformatsiooni mõju vähendamiseks astutud sammudest ning tutvuvad majanduskuritegevuse, eelkõige rahapesu vastase võitlusega kõigis kolmes Balti riigis.

Kohtumise lõpus kirjutavad Eesti ja Läti siseministrid alla riigipiiri hooldust ja piiriesindajate tegevust käsitlevale kokkuleppele. Kokkuleppe järgselt hakkavad pooled hooldama enda territooriumil asuvat piiririba ning piirimärke. Seni pole eraldiseisvat hooldamise korda riikidevahelise lepinguga määratletud, seega muudab kokkulepe riigipiiri hooldamise korra selgemaks. Riigipiiri senine hooldus toimus 1993. aasta riigipiiri taastamise lepingu alusel, mille kohaselt hooldasid pooled seda osa piirist, mille nad välja ehitasid. Lisaks luuakse kahe riigi esindajatest koosnev ühiskomisjon ning kaasajastatakse piiriesindajate ülesandeid.