Sa oled siin

Avanes taotlusvoor kultuuri- ja spordiprogrammi väljatöötamiseks rahvusvahelise kaitse saajatele

13. oktoober 2017 - 11:41

Täna avatud taotlusvooruga otsib siseministeerium koostöös kultuuriministeeriumiga partnerit, kes töötaks välja ja pakuks Eestis rahvusvahelise kaitse saanud välismaalastele ning nende perekonnaliikmetele kultuuri- ja spordiprogrammi. Tegevuste eesmärk on soodustada rahvusvahelise kaitse saajate kultuurilist kohanemist Eesti ühiskonnas kultuuri ja spordiga seotud tegevuste abil.

Toetusega võimaldatakse vähemalt 200 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesel osaleda programmis, mille läbimisel on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed omandanud teadmised Eesti kultuuriruumist, tutvustanud oma päritolumaa kultuuri ning loonud neile vajaliku kohaliku tasandi kontaktvõrgustiku. Programm viiakse ellu ajavahemikus 01.02.2018-31.12.2019.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november 2017 kell 11.00. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil www.amif.ee.

Lisainfo: Kristi Lillemägi, välisvahendite osakonna nõunik, 612 5147, kristi.lillemagi@siseministeerium.ee.