Sa oled siin

Augustikuust hakkab kehtima abipolitseiniku seaduse muudatus

31. juuli 2019 - 16:35

1. augustist rakendub abipolitseiniku seaduse muudatus, mis loob võimalused abipolitseinikel avaliku korra kaitsmisel seista kindlamalt politseiniku kõrval ja ühist ülesannet täita. Täna on abipolitseinikke 1080 ning nende panus kogukonna kaitsesse oli 2018. aastal 96 000 tundi.


„Abipolitseinike seaduse muudatused on praktilist laadi ning on tingitud vajadusest ühtlustada abipolitseinike ja politseinike õiguslikke võimalusi koos tegutsemaks. Koos patrullitakse linna tänavail ja lahendatakse väljakutseid, seega vajavad mõlemad pooled kindlust, et tugi on olemas,“ sõnas Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar. „Seadusemuudatusega saavad abipolitseinikud rohkem vajalikke õigusi meie avaliku ruumi kaitsmiseks - näiteks Häirekeskuse kaamerapiltide vaatamine, narkootilise aine tarbimise kontrollimine indikaatorvahendiga, maa-ala suhtes viibimiskeelu rakendamine jms. Lisaks väheneb abipolitseinike värbamisega seotud bürokraatia – näiteks ei pea ametisse astumiseks enam tooma eraldi fotot, vaid kasutatakse juba registris olevat, samuti võetakse vastu juba olemasolev kehtiv tervisetõend jne – lühidalt: vähendatakse dubleerimist.“


Kommusaar ütles, et abipolitseinikel on oluline osa kogukondade ühendamisel ning turvatunde suurendamisel. „Uuringud näitavad, et inimeste kaasalöömise tahe on kasvanud ja üks võimalus kogukonna heaolusse panustamiseks on kahtlemata abipolitseiniku roll.  Vabatahtlike kasvuga muutub efektiivsemaks ka panus ennetus- ja piirkonnatöösse. Lisaks on positiivne tendents see, et mitmed abipolitseinikud soovivad ka oma põhitööna osaleda korrakaitses ning suunduvad õppima Sisekaitseakadeemiasse, et seejärel politseinikuna tööle asuda. Ootame oma ridadesse veel abipolitseinikke, et Eesti elu turvalisemaks muuta!“


Abipolitseiniku seadus sätestab abipolitseiniku õigused, kohustused ja tegevusala eesmärgiga kaasata isikuid politsei tegevusse avaliku korra kaitseks ja turvalise ühiskonna tagamiseks. Abipolitseinik on isik, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb politsei tegevuses seaduses sätestatud alustel ja korras.

Veel uudiseid samal teemal

17.07.2020|Siseministeerium

Siseminister: soovime kriisireservi lõplikud lahendused panna paika koostöös

Siseminister Mart Helme selgitas tänasel pressikonverentsil politsei ja piirivalve kriisireservi loomise vajalikkust ja põhimõtteid. Praegu esimesel kooskõlastusringil oleva kriisireservi loomise eelnõu osas soovib Siseministeerium teha tagasiside andjatega igakülgset koostööd.

07.07.2020|Siseministeerium

Eesti toetab Saksamaa ideed EL-i ülesest politseipartnerlusest

Täna toimus Saksamaa Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistumise esimene EL-i siseministrite mitteametlik videokohtumine, mille ühe päevakorrapunktina arutati Euroopa politseipartnerluse ideed.